Wydział Filozofii

Katedra Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych KUL

Roczniki Kulturoznawcze KUL

oraz Fundacja Instytut Bałkański zapraszają na

 

V Ogólnopolską Konferencję Naukową
z cyklu Kultura i metoda pt. 

 

Religia a kultura

 

12 maja 2017

Gmach Główny KUL, Aleje Racławickie 14

 

 

Sesja plenarna (sala 208)

 • 9.00 Otwarcie konferencji
  Dziekan Wydziału Filozofii prof. Monika Walczak
  Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa prof. Paweł Gondek
  Redaktor naczelna „Roczników Kulturoznawczych” prof. Małgorzata Gruchoła
 • 9.15 ks. prof. Piotr Moskal (KUL) – O potrzebie wartościowania świata religii
 • 9.40 ks. dr Grzegorz Stolarski (UPH) – Czy religia potrzebuje metafizyki?
 • 10.05 prof. Bogumiła Truchlińska (UMCS) – Aspekty metodologiczne katolickiej refleksji o kulturze w dwudziestoleciu międzywojennym
 • 10.30 prof. Ryszard Zajączkowski (KUL) – Literatura i chrześcijaństwo – dwudziestowieczne odsłony
  • 10.55 Przerwa na kawę
 • 11.15 prof. Paweł Mazanka (UKSW) – Artura Schopenhauera propozycja pozareligijnego zbawienia
 • 11.40 prof. Ryszard Michalak (UZ) – Czynnik religijny w procesie kształtowania nowego wymiaru nordyckiej wspólnoty kulturowej
 • 12.05 prof. Viara Maldjieva (UMK) – Duchowość według współczesnego człowieka. Analiza danych językowych
 • 12.30 dr Maciej B. Stępień „Metodą – nauka, celem – religia”: współczesna ewolucja okultystycznej alternatywy dla religii na Zachodzie.
  • 13.00 Obiad

 

 • 14.15 Panel dyskusyjny
  Dlaczego współczesna kultura europejska odwróciła się od chrześcijaństwa, co zaproponowała w zamian, a co straciła?
  Moderator: prof. Robert T. Ptaszek 

 

Sesje popołudniowe

Sekcja 1 (sala 213)

Moderator: prof. Małgorzata Gruchoła

 • 15.30 dr Joanna Kułakowska-Lis (PWSZ Krosno) – Od sacrum do komercji – wydawnictwa okazjonalne o tematyce religijnej – charakterystyka edytorska
 • 15.50 dr Grzegorz Kubiński (UP Kraków) – Kształtowanie przekazu religijnego w mediach społecznościowych
 • 16.10 mgr Michał Szymański (UAM) - Sacrum w wirtualnej rzeczywistości. Symbolika i architektura sakralna w grach komputerowych
 • 16.30 mgr Rafał Mazur (UJ) – Sacrodesign – język sacrum czy profanum?
 • 16.50 mgr Magdalena Bryła (UJ) – Elementy religijne w indyjskiej estetyce teatru
 • 17.10 prof. Małgorzata Gruchoła (KUL) – Konsumpcjonizm - nową religią współczesnego człowieka?
 • 17.30 Dyskusja

 

Sekcja 2 (sala 208)

Moderator: prof. Robert T. Ptaszek

 • 15.30 prof. Joanna Kulwicka-Kamińska (UMK) W nurcie Nowej Ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ‘ewangelizacji’ w Katechizmie Kościoła Katolickiego i w tekstach współczesnych ewangelizatorów
 • 15.50 ks. prof. Peter Caban (KU Ružomberok) – Postawy wobec innych kultur. Przyczyny napięć wobec islamskich imigrantów (tolerancja, otwartość czy izolacja)
 • 16.10 dr Beata Abdallah Krzepkowska (UŚ) – Metaforyka pojęć wchodzących w skład pola semantyczno-leksykalnego MIŁOSIERDZIA w Koranie
 • 16.30 mgr Bartosz Piotr Bednarczyk (UJ) – Chrześcijaństwo a rewolucja w filozofii Alaina Badiou
 • 16.50 mgr Michał Krzyżanowski (UMCS) - Być czy nie być poganinem? - chrześcijaństwo w oczach chińskich migrantów w Stanach Zjednoczonych na przykładzie twórczości Wong Chin Foo i Yan Phou Lee
 • 17.10 mgr Michał Wróblewski (UG) – Traktat alchemiczny Aurora consurgens według Marie-Louis von Franz
 • 17.30 Dyskusja

 

Sekcja 3 (sala 246)

Moderator: o dr Cyprian Moryc

 • 15.30 dr Michał Mazurkiewicz (UJK) – Religia w malarstwie amerykańskim – Thomas Cole i jego twórczość
 • 15.50 o. dr Cyprian Moryc (KUL) – S. Aniela Kisielewska 1892-1972. Malarka w mieście mistyków
 • 16.10 mgr Magdalena Garnczarska (UJ) – Dionizjusz z Furny – obrońca tradycji prawosławnej w malarstwie?
 • 16.30 mgr Piotr Popiołek (UPJPII) – Sakralna czy sekularna – sztuka i twórczość artysty współcześnie
 • 16.50 mgr Marek Malec (UPJPII) – Polska pieśń kościelna XIX i XX wieku jako przykład wytworu kultury narodowej
 • 17.10 mgr lic. Agnieszka Katarzyńska (UPJPII) - Polskie kolędy – ich historia, rozwój i znaczenie w kulturze narodowej. Studium na wybranych przykładach z różnych okresów historycznych.
 • 17.30 Dyskusja

 

Sekcja 4 (sala 107)

Moderator: dr Tadeusz Zienkiewicz

 • 15.30 dr Wojciech Daszkiewicz (KUL) – Religia jako nośnik cywilizacji
 • 15.50 mgr Agnieszka Kowalska (KUL) – „Nie miłujcie świata ani tego co jest w świecie”. Biblia a kultura amiszów
 • 16.10 mgr Karina Antczak (PAN) – Szamanizm jako system religijny w relacji z sztuką naskalną.
 • 16.30 mgr Marta Migdał (UPJPII) – Męka Chrystusa z perspektywy tragedii Eurypidesa
 • 16.50 mgr Anna Lachowska (UKW Bydgoszcz) – Płyty nagrobne, jako źródło do poznania elementów kultury i mentalności przedstawicieli stanu szlacheckiego w Królestwie Polskim w XV i XVI wieku. Zarys tematu na podstawie wybranych nagrobków przedstawicieli stanu szlacheckiego
 • 17.10 Dyskusja

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2017, godz. 22:13 - Andrzej Zykubek