Zaproszenie

 

Instytut Kulturoznawstwa KUL i Roczniki Kulturoznawcze zapraszają na
IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Kultura i metoda pt.

 

Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem

 

12 maja 2016 r.

 

Sesja plenarna

Gmach Główny (GG 208)

 • 9.30 Dr hab. Monika Walczak, Dziekan Wydziału Filozofii KUL - otwarcie konferencji
 • 10.00 Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL): Spór o kulturę narodową w perspektywie sporu o kulturę wysoką
 • 10.30 Prof. dr hab. Leszek Korporowicz (UJ): Bezpieczeństwo kultur narodowych
  • 11.00 Przerwa na kawę
 • 11.30 Prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska (UMCS): Koncepcje kultury narodowej w dwudziestoleciu międzywojennym
 • 12.00 Prof. dr hab. Ryszard Polak (AWF): Rozumienie patriotyzmu w kulturze polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Analiza porównawcza
 • 12.30 Prof. dr hab. Anna Brożek (UW): Jakiej kultury Polacy potrzebują?
  • 13.00 Przerwa na obiad (Konwikt)

 

14.00 Dyskusja panelowa (Gmach Główny GG 208)

 • Moderator ks. dr Piotr Pasterczyk (KUL)
 • Uczestnicy
  • prof. dr hab. Anna Brożek (UW),
  • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL),
  • prof. dr hab. Leszek Korporowicz (UJ),
  • prof. dr hab. Ryszard Polak (AWF),
  • prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska (UMCS)

 

Sesja popołudniowa

 

Sekcja 1 (GG 208)

Moderator dr hab. Wanda Bajor (KUL)

 • 15.00 Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL (KUL): Polski pisarz w kręgu kultury europejskiej i amerykańskiej – casus Józefa Wittlina
 • 15.20 Dr Ewa Solska (UMCS): Europejskość jako sytuacja (swoistości) kultury narodowej
 • 15.40 Dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW (UW): Ze studiów nad recepcją kultury zachodnioeuropejskiej w Rosji doby Oświecenia (wokół czasopisma Собрание лучших сочинений, 1762 r.)
 • 16.00 Dr Jadwiga Gracla (UW): Mikołaj Jewreinow – ponad granicami, ponad czasem
 • 16.20 Przerwa na kawę

 

Sekcja 2 (GG 208)

Moderator ks. dr Grzegorz Baran (KUL)

 • 16.40 Dr hab. Dariusz Wadowski (KUL): Tożsamość narodowa a kultura polityczna
 • 17.00 Dr Robert Boroch (UW): Narodowy vs. etniczny – w stronę tożsamości, czyli o wielkich tematach Kulturoznawstwa
 • 17.20 Dr Wojciech Daszkiewicz (KUL): Emocjonalna Racjonalność polskiej kultury narodowej w ujęciu M. A. Krąpca
 • 17.40 O. dr Krzysztof Modras (KUL): Koran jako źródło tożsamości muzułmańskiej: uniwersalna prawda czy swoista interpretacja biblijnego przesłania
 • 18.00 Ks. dr Grzegorz Baran (KUL): Problem tożsamości religijno-kulturowej Żydów w diasporze w świetle Czwartej Księgi Machabejskiej

 

Sekcja 3 (GG 213)

Moderator dr hab. Justyna Szulich-Kałuża (KUL)

 • 15.00 Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża (KUL): Kultury narodowe w kontekście europejskości i wielokulturowości w refleksji socjologicznej Leona Dyczewskiego
 • 15.20 Dr Marcin Rebes (UJ): Dialog społeczny a kultura narodowa i wielo-kulturowość europejska
 • 15.40 Dr Wojciech Muszyński (UWM): Muzyka tożsamościowa jako element kultury narodowej
 • 16.00 Mgr Sylwia Wachulak (UAM): Polska kultura narodowa wobec kryzysu migracyjnego 
 • 16.20 Przerwa na kawę

 

Sekcja 4 (GG 213)

Moderator dr Małgorzata Gruchoła (KUL)

 • 16.40 Mgr Małgorzata Posyłek (UP): Kultura narodowa i jej wpływ na partycypację kobiet w polityce lokalnej
 • 17.00 Dr Małgorzata Sławek-Czochra (KUL): Symbolika narodowa w sztuce ulicy
 • 17.20 Dr Agnieszka Żuk (KUL): O mediach publicznych w MaxTvNews
 • 17.40 Dr Małgorzata Gruchoła (KUL): Kultura w polskiej telewizji. Między misją a komercją

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2017, godz. 17:40 - Andrzej Zykubek