Informacje dla doktorantów

 

Zagadnienia na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej

 

Teoria i filozofia prawa

 

Prowadzący: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

  1. Znaczenie i relacja pojęć: pewność prawa - bezpieczeństwo prawne
  2. Standardy demokratycznego państwa prawa
  3. Koncepcje dobra wspólnego we współczesnej filozofii prawa
  4. Teoria klaryfikacyjna i derywacyjna wykładni prawa
  5. Zasady wykładni prawa międzynarodowego i europejskiego

Zalecana literatura:

  1. Jadwiga Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
  2. Jadwiga Potrzeszcz, Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2007.
  3. Antoni Kość, Podstawy filozofii prawa, wyd. 3, Lublin 2005.
  4. Lech Morawski, Zasady wykładni prawa, wyd. 2, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2010.

Prowadzący: dr hab. Tomasz Barankiewicz

 

1. Metody badawcze w prawoznawstwie
2. Budowa i związki pomiędzy elementami systemu prawa
3. Obowiązywanie prawa w znaczeniu tetycznym i aksjologicznym
4. Wykładnia językowo-logiczna prawa
5. Wykładnia systemowa, funkcjonalna i celowościowa

 

Zalecana literatura:

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H. BECK, wyd. 9,
Warszawa 2014

 

 

 

Autor: Tomasz Barszcz
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2016, godz. 16:03 - Tomasz Barszcz