I. Idea konwersatorium Etyka biznesu

 

Szanowni Państwo!

 

Konwersatorium Etyka biznesu organizowane jest po raz pierwszy na naszym Uniwersytecie, pod honorowym patronatem JM Rektora KUL przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa, reprezentowaną przez dr hab. Jadwigę Potrzeszcz, która będzie gospodarzem spotkań.

Idea konwersatorium Etyka biznesu została określona w Liście JM Rektora KUL do Studentów KUL (z dnia 1 września 2015 r.), opublikowanym w Aktualnościach (e-kul). Poniżej przytaczam obszerny cytat z tego Listu:

 

"Drodzy Studenci

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

 

Zachowania etyczne w ramach działalności gospodarczej nie tylko nie sprzeciwiają się podstawowemu celowi biznesu, którym jest wypracowanie zysku, ale są skutecznym środkiem wspierającym w dłuższej perspektywie wzrost wartości i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Postępowanie etyczne, bycie uczciwym i wiarygodnym po prostu się opłaca! Czy tak naprawdę jest? Będziecie mogli przekonać się o tym osobiście poprzez rozmowy i spotkania z wybitnymi postaciami ze świata biznesu.

[...]

Otwarta formuła konwersatorium Etyka biznesu będzie mogła także służyć utworzeniu szerokiego forum dyskusyjnego z udziałem pracowników naukowych lubelskich uczelni, którzy zechcą przyjąć zaproszenie do wspólnej dyskusji nad aktualnymi problemami etyki biznesu. Wartość takich spotkań jest trudna do przecenienia, ponieważ problemy przestrzegania określonych standardów etycznych w działalności gospodarczej dotyczą nas wszystkich bez wyjątku, niezależnie od tego, czy prowadzimy własny biznes, czy jesteśmy pracownikami, czy konsumentami. Właściwe rozumienie potrzeb i interesów poszczególnych uczestników interakcji społecznej, ich współzależności oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających ich uwzględnienie w sposób optymalny, jest jedyną skuteczną metodą budowania bardziej ludzkiego świata, a tym samym osiągania dobra wspólnego, które nie przeciwstawia się dobru poszczególnych osób, lecz z tym dobrem harmonizuje.

Ufam, że wielu z Was jest gotowych do zaangażowania się w to przedsięwzięcie, którego powodzenie w znacznej mierze zależy od konstruktywnego wkładu do dyskusji. Zatem serdecznie zapraszam do uczestnictwa w konwersatorium Etyka biznesu".

 

Nawiązując do słów wyrażonych w Liście JM Rektora KUL, także serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do do udziału w dyskusji w ramach konwersatorium Etyka biznesu.

  

Z wyrazami szacunku

Jadwiga Potrzeszcz

 

II. Zapisy na konwersatorium Etyka biznesu

 

Konwersatorium Etyka biznesu zostało wprowadzone do programów studiów jako przedmiot fakultatywny w wymiarze 30 godzin (4 punkty ECTS), z zaliczeniem z oceną. Konwersatorium jest adresowane do wszystkich studentów studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich i studiów doktoranckich. Będzie prowadzone przez cały rok akademicki jako zajęcia cykliczne.

 

W roku akademickim 2015/2016 zaplanowane jest sześć spotkań (trzy w semestrze zimowym i trzy w semestrze letnim). Terminy spotkań ustalane będą na bieżąco i odpowiednio wcześniej podawane do wiadomości, ze względu na konieczność ich dostosowania do możliwości czasowych zapraszanych przedstawicieli biznesu.

 

Każde spotkanie poprowadzi zaproszony gość specjalny, który odniósł sukces w wielkim biznesie.

 

Zapisy na konwersatorium Etyka biznesu prowadzi dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, drogą elektroniczną (na adres: jagap@kul.pl). Należy także dokonać zgłoszenia i zakodowania przedmiotu w Dziekanacie własnego Wydziału.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszam!

 

Z wyrazami szacunku

Jadwiga Potrzeszcz

 

 

III. Zaproszeni Goście

 

Szóste, ostatnie w roku akademickim 2015/2016, spotkanie w ramach konwersatorium Etyka biznesu odbyło się w dniu 23 maja 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Transferu Wiedzy (Al. Racławickie 14), w sali CTW-113.

Poprowadził je Pan Marek Tarnowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mokate S.A.

 

Temat: "EFEKTYWNA FIRMA A ETYKA".

Plan wystąpienia: 1) Efektywność w gospodarce. Wskaźniki efektywności firmy - wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania. Polskie problemy z wyznaczaniem i osiąganiem efektywności firm; 2) Wybrane modele organizacji i kultury firmy; 3) Co zrobić, aby przestrzegać norm etycznych, a jednocześnie stać się konkurencyjną globalną firmą?

 

 


 

Pan Marek Tarnowski jest osobą o wybitnych osiągnięciach w  zakresie swojej działalności biznesowej. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz IMD Lozanna. Jest praktykiem biznesu i innowacji. Był wiceprezesem Hortex Holding (1995-1999), prezesem Strauss-Elite na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę (1999-2001), prezesem i CEO Grupy Mokate (2001-2016), w której radzie nadzorczej zasiada obecnie. Jest autorem bądź współautorem wielu patentów i nowatorskich projektów.

 

 

 

 

 

Fotorelacja

23-05-2016-etyka-w-biznesie-wyklad-marka-tarnowskiego-wiceprzewodniczacego-rady-nadzorczej-mokate-s-a,gal_15580.html

 

 

Piąte spotkanie odbyło się w dniu 9 maja 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Transferu Wiedzy (Al. Racławickie 14), w sali CTW-113.

Poprowadził je Pan Dr Zbigniew Orzeł, Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia, Wiceprezes Zarządu Batna Group Sp. z o.o.

 

Temat: "OLIVER CZY BROWN – DYLEMATY MENEDŻERA OCHRONY ZDROWIA."

 

Temat sformułowany w nawiązaniu do motywu wiersza „Śmiech” K. M. Sieniawskiego

 

Śmiech

Krzysztof Maria Sieniawski

I

Bardzo śmiesznie jest umierać
kiedy żyć byś chciał -
nosić miano Olivera
kiedy jesteś Brown

Jak zabawnie chcieć i nie móc
lub nie chcieć i móc -
dziś Romulus - jutro Remus
jutro trup - dziś wódz

Chciałbyś lecieć za widnokrąg
miasto ci się śni -
czemu żyć chcesz, Pinokio
w korowodzie złych dni?

II

Bardzo śmiesznie wstawać rano
kiedy spać byś chciał
i z twarzyczka zapłakaną
wychodzić na raut

Jak zabawnie myśleć o czymś
kiedy braknie słów -
prosto z pełni w sen wyskoczyć
w roześmiany nów

Chciałbyś słońca - musisz moknąć
myśląc - w to mi graj
... nie umieraj, Pinokio
jeszcze jedna noc -
                                    trwaj

 

 

Zbigniew_Orzel_11

 

Pan Dr Zbigniew Orzeł, Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia, Wiceprezes Batna Group Sp. z o.o.

Doktor nauk o zdrowiu, MBA, lekarz medycyny.

 

Obecnie:

Prezes Lubelskiego Oddziału STOMOZ (Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia),

Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSEI (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji) w Lublinie – zakres: zarządzanie podmiotami leczniczymi, polityka zdrowotna

Wiceprezes Batna Group Sp. z o.o. – grupy zakupowe dla szpitali, konsulting

Wcześniej:

Dyrektor szpitali publicznych, kierownik w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

 

Głównym obszarem zainteresowań Pana Doktora jest profesjonalizacja zarządzania w podmiotach leczniczych oraz poprawa efektywności działalności szpitali poprzez wykorzystanie narzędzi zarządczych, przede wszystkim benchmarkingu.

 

Fotorelacja

09-05-2016-etyka-w-biznesie-wyklad-dr-zbigniewa-orla-wiceprezesa-zarzadu-batna-group-sp-z-o-o,gal_15516.html

 

 

Czwarte spotkanie odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Transferu Wiedzy (Al. Racławickie 14), w sali CTW-113.

Poprowadził je gość z Kanady, Pan Waldemar Paliga, lekarz medycyny, właściciel 7 klinik w Kanadzie, specjalizujących się w diagnostyce naczyniowej.

 

Temat: "ETYKA BIZNESU - POROZMAWIAJMY O PIENIĄDZACH"

 

 

Waldemar Paliga ukończył medycynę na Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1982 roku. Wyjechał z Polski do Norwegii w 1986 roku. Pracował na Wydziale Patologii Centralnego Szpitala Rogaland w Stavanger i rozpoczął specjalizację z patologii. W 1989 roku przyjechał do Kanady. Na Uniwersytecie w Toronto uczestniczył w programie diagnostyki ultrasonograficznej. Od 1991 roku - University Health Network (Toronto General Hospital, Mount Sinai, and the Princess Margaret Hospital – kliniczny instructor diagnostyki ultrasonograficznej). W latach 1997-1999 był szefem marketingu wszystkich klinik University Health Network.

W 1999 roku zakupił pierwszą własną klinikę diagnostyki ultrasonograficznej. Specjalizował się w diagnostyce naczyniowej. Obecnie jest właścicielem 7 klinik. Przez ostatnie 3 lata numer 1 – w Kanadzie, jeżeli chodzi o diagnostykę naczyniową - prawie 40 tysięcy badań rocznie. Zatrudnia ponad 50 osób, w tym 22 chirurgów naczyniowych – to jest największa grupa chirurgów naczyniowych w Północnej Ameryce. Dwie jego kliniki w Hamilton są miejscem szkolenia diagnostyki ultrasonograficznej rezydentów kardiologii, chirurgii ogólnej, naczyniowej, anestezjologii i ultrasonografii naczyniowej w kooperacji z McMaster University (Hamilton).

 

Fotorelacja

20-04-2016-konwersatorium-quot-etyka-biznesu-quot-wyklad-waldemara-paligi,gal_15475.html

 

 

Trzecie spotkanie odbyło się w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w Centrum Transferu Wiedzy (Al. Racławickie 14), w sali CTW-114.

Poprowadził je Pan Andrzej Klesyk, Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Temat: "ETYKA W BIZNESIE Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKA"

 

 

 

Andrzej Klesyk

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

W latach 2007 - 2015 Prezes Zarządu PZU SA.

Wcześniej Partner w Boston Consulting Group w Warszawie. Założyciel i CEO Banku Inteligo, pionierskiego projektu bankowości internetowej wspólnie z Bankgesellschaft Berlin Polska. Pracował także w McKinsey&Co w Londynie. W 1991 r. wyjechał do USA, gdzie pracował w takich firmach jak: Kidder, Peabody, Coopers & Lybrand w Nowym Jorku. W latach 1989 – 1990 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku Ekonomia, MBA w Harvard Business School.

Członek European Advisory Board przy Harvard Business School, Członek the Geneva Association, Członek Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych oraz Członek Rady Powierniczej Muzeum Narodowego.

 

Fotorelacja

14-12-2015-etyka-w-biznesie-z-punktu-widzenia-praktyka-wyklad-andrzeja-klesyka-absolwenta-kul,gal_15253.html

 

 

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 11.00, w Centrum Transferu Wiedzy (Al. Racławickie 14), w sali CTW-114.

Poprowadził je Pan Zbigniew Jakubas, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Multico.

 

 

Temat: "CZY ISTNIEJE ETYKA W BIZNESIE?"

Plan wystąpienia: 1) Co to jest etyka w biznesie? 2) Tradycje etyki biznesu w Posce. 3) Czy istnieje jeszcze etyka w biznesie (przykłady - prezentacja multimedialna). 4. Odpowiedzialność społeczna. 5. Dokąd zmierzamy?

Teza: Etyka w biznesie (ale też w społeczeństwie i polityce) to zanikająca wartość.

 

Zbigniew Jakubas

 

Urodzony 25 kwietnia 1952 roku w Lublinie, absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalizacji elektrotechnika. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1978r.

W 1989 r. Zbigniew Jakubas założył Spółkę Multico. Na bazie tej Spółki powstała Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzą m.in.: Mennica Polska S.A. – zajmująca się produkcją menniczą (monety i wyroby grawersko-medalierskie), świadczeniem nowoczesnych usług teleinformatycznych (bilety komunikacji miejskiej, usługi związane z kartą miejską, doładowania telefonów komórkowych) oraz działalnością deweloperską; Energopol Warszawa S.A. prowadząca działalność w zakresie projektowania i budowy rurociągów do przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej; Ipaco Sp. z o.o – zajmująca się szyciem konfekcji damskiej i męskiej; Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. – wydawnictwo książek przyrodniczych i poradników oraz New Century Arts S.A. działająca w branży filmowej.

Od 1999 r. Pan Zbigniew Jakubas jest inwestorem na Giełdzie Papierów Wartościowych i akcjonariuszem spółek: Mennica Polska S.A., NEWAG S.A., Centrum Nowoczesnych Technologii S.A, Zakłady Automatyki Polna S.A.

Zbigniew Jakubas pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
(od 06.2003), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Netia S.A. (od 05.2014) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Feroco S.A. (od 2004), Przewodniczącego Rady Nadzorczej NEWAG S.A. (od 2004) oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundusz Inwestycji Polskich (2013),

Ponadto działa w ogólnopolskiej organizacji Polska Rada Biznesu, zrzeszającej biznesmenów, polityków i artystów.

 

Fotorelacja

26-11-2015-etyka-w-biznesie-wyklad-zbigniewa-jakubasa-prezesa-zarzadu-grupy-kapitalowej-quot-multico-quot,gal_15209.html

 

 

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 21 października 2015 r. o godz. 11.00, w Centrum Transferu Wiedzy (Al. Racławickie 14), w sali CTW-114.

Poprowadził je Pan Dr Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland S.A.


Temat: "ETYKA W BIZNESIE NA PRZYKŁADZIE GRUPY ASSECO".

 

Prezes Adam GóralPan dr Adam Góral jest założycielem i prezesem zarządu Asseco Poland, największej firmy informatycznej w Polsce oraz szóstego co do wielkości producenta oprogramowania w Europie. Stworzył i rozwinął grupę kapitałową, która jest obecna w ponad 40 krajach i zatrudnia ponad 19 tys. osób.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 był wykładowcą filii UMCS w Rzeszowie.

Pan dr Adam Góral jest zwolennikiem patriotyzmu gospodarczego, który z dumą płaci podatki w Polsce i preferuje polskie produkty. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie i Podkarpackiego Klubu Biznesu, a także konsulem honorowym Republiki Słowackiej oraz Członkiem Rady Polskich Inwestorów w Afryce.

 

 

Fotorelacja

21-10-2015-etyka-w-biznesie-wyklad-dr-adama-gorala-zalozyciela-i-prezesa-zarzadu-asseco-poland,gal_15119.html

 

 

Autor: Tomasz Barszcz
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2016, godz. 11:38 - Jadwiga Potrzeszcz