Pracownicy Katedry

 

Kierownik: dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD - prof. KUL

 

 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - prof. KUL

 

 dr Tomasz Barszcz - adiunkt

 

 

Doktoranci:

 

Mgr Dawid Kostecki

Mgr Piotr Krzyżanowski

Mgr Maciej Mazurkiewicz

Mgr Izabela Moroz

Mgr Katarzyna Surmacz

Mgr Justyna Świerczek

Mgr Tomasz Tokarski

Mgr Bogusław Wojnarowicz

Adw. Przemysław Wojtacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2019, godz. 16:20 - Jadwiga Potrzeszcz