Kierownikdr hab. Tomasz Barankiewicz SVD - prof. KUL

dr hab. Sylwester Kasprzak SVD - prof. KUL

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - prof. KUL 

 dr Tomasz Barszcz - adiunkt

 mgr Paulina Liszka - asystent

 

 

Doktoranci:

mgr Dawid Kostecki

mgr Piotr Krzyżanowski

mgr Maciej Mazurkiewicz

mgr Izabela Moroz

mgr Katarzyna Surmacz

mgr Justyna Świerczek

mgr Tomasz Tokarski

mgr Bogusław Wojnarowicz

Adw. Przemysław Wojtacha 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 22:49 - Tomasz Barszcz