Wykaz postępowań o nadanie stopni naukowych, w których recenzentem była dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

  1. recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Anety Łazarskiej  pt. Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym  (Warszawa 2018)
  2. recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Katarzyny Nazar pt. Kazirodztwo. Studium prawnokarne i kryminologiczne (Lublin 2019)

 

PRZEWODY DOKTORSKIE

  1. recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Gołębiowskiej pt. Konkubinat w ustawodawstwie rzymskich cesarzy chrześcijańskich (Lublin 2013), napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego
  2. recenzja rozprawy doktorskiej mgr Daniela Jakimca pt. Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Rola i zadania sądu (Gdańsk 2014), napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Amielańczyka
  3. recenzja rozprawy doktorskiej mgr Bartłomieja Okonia pt. Wpływ unijnego i wspólnotowego dorobku prawnego na ochronę konsumenta w polskim prawie umów (Warszawa 2015), napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bronisława Sitka oraz dra Jakuba Szczerbowskiego jako promotora pomocniczego
  4. recenzja rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Szymury pt. Zlecenie i agencja w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych (Wrocław 2016), napisanej pod kierunkiem dra hab. Rafała Wojciechowskiego, prof. UWr, oraz dr Aleksandry Szymańskiej jako promotora pomocniczego
  5. recenzja rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Speera pt. Arbitraż handlowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozwoju historycznym (Wrocław 2017), napisanej pod kierunkiem dra hab. Rafała Wojciechowskiego, prof. UWr
  6. recenzja rozprawy doktorskiej mgr Sebastiana Stankiewicza pt. Res iudicata w rzymskim prawie cywilnym (Lublin 2017), napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Amielańczyka

 

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2020, godz. 10:22 - Joanna Misztal-Konecka