Wykaz postępowań o nadanie tytułu profesora i stopni naukowych

prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka

POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

 1. recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Rafałowi Adamusowi (Opole 2021)
 2. recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Annie Konert (Warszawa 2021)
 3. recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Maciejowi Kalińskiemu (Warszawa 2022)

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

RECENZJE

 1. recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Anety Łazarskiej (Uczelnia Łazarskiego 2018)
 2. recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Nazar (UMSC 2019)
 3. recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dra Piotra Sadowskiego (UWM 2020)

 

CZŁONKOSTWO W KOMISJI HABILITACYJNEJ

 1. komisja habilitacyjna w przewodzie habilitacyjnym dr Renaty Kamińskiej (UKSW 2016)
 2. komisja habilitacyjna w przewodzie habilitacyjnym dr Agnieszki Laskowskiej-Hulisz (UMK 2018)
 3. komisja habilitacyjna w przewodzie habilitacyjnym dra Grzegorza Moronia (UMCS 2018)
 4. komisja habilitacyjna w przewodzie habilitacyjnym dra Andrzeja Stempniaka (UŁ 2019).

PRZEWODY DOKTORSKIE

 1. recenzja rozprawy doktorskiej magister Joanny Gołębiowskiej pt. Konkubinat w ustawodawstwie rzymskich cesarzy chrześcijańskich (Lublin 2013), napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego
 2. recenzja rozprawy doktorskiej magistra Daniela Jakimca pt. Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Rola i zadania sądu (Gdańsk 2014), napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Amielańczyka
 3. recenzja rozprawy doktorskiej magistra Bartłomieja Okonia pt. Wpływ unijnego i wspólnotowego dorobku prawnego na ochronę konsumenta w polskim prawie umów (Warszawa 2015), napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bronisława Sitka oraz dra Jakuba Szczerbowskiego jako promotora pomocniczego
 4. recenzja rozprawy doktorskiej magistra Mateusza Szymury pt. Zlecenie i agencja w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych (Wrocław 2016), napisanej pod kierunkiem dra hab. Rafała Wojciechowskiego, prof. UWr, oraz dr Aleksandry Szymańskiej jako promotora pomocniczego
 5. recenzja rozprawy doktorskiej magistra Łukasza Speera pt. Arbitraż handlowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozwoju historycznym (Wrocław 2017), napisanej pod kierunkiem dra hab. Rafała Wojciechowskiego, prof. UWr
 6. recenzja rozprawy doktorskiej magistra Sebastiana Stankiewicza pt. Res iudicata w rzymskim prawie cywilnym (Lublin 2017), napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Amielańczyka.
 7. recenzja rozprawy doktorskiej magistra Kamila Sorka pt. Veritatem esse quaerendam. Prawda w rzymskim procesie cywilnym (Kraków 2020), napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier.
 8. recenzja rozprawy doktorskiej magister Dobrosławy Tomzik pt. Dopuszczalność dowodów uzyskanych bez zgody na ich wykorzystanie w procesie cywilnym na przykładzie spraw o rozwód i separację (Warszawa 2020).

 

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2022, godz. 14:56 - Joanna Misztal-Konecka