Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, organizacja studencka założona 20 I 1966 r. jako Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody KUL, przemianowana w 1995 na Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Ochrony Środowiska KUL, a od 24 X 1998 funkcjonująca pod obecną nazwą.

 

Organizacja powstała z inicjatywy studentów Sekcji Filozofii Przyrody WF. Do jej celów statutowych należy: 1° pogłębianie wiedzy w zakresie filozofii przyrody; 2° organizowanie odczytów i dyskusji; 3° aranżowanie wycieczek naukowych; 4° rozwijanie życia towarzyskiego na sekcji; 5° niesienie pomocy kolegom na studiach; 6° współpraca z zakładami naukowymi sekcji.

 

Koło wraz z Sekcją Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, a także z Instytutem Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych WF organizowało konferencje naukowe dotyczące problematyki filozoficznej powiązanej z aktualnym stanem przyrodoznawstwa, metodologii, filozofii nauki oraz stanem środowiska (m.in. "Współczesne próby filozoficznej interpretacji ewolucji kosmicznej i biologicznej", 1970; I Sympozjum Bioelektroniki, 1975). W l. 1981-89 aranżowało także Wiosenne Sesje Przyrodników, w ramach których przedstawiano m.in. tematy: "Człowiek mikrokosmosem", "Człowiek - środowisko", "W obronie nienarodzonych", "Kosmologia - matematyka - filozofia", "Tendencje i kontrowersje we współczesnym ewolucjonizmie", "Energetyka jądrowa w Polsce - dziś i jutro". Jednym z następstw sesji "Przyroda - człowiek - środowisko" (1984) był apel o zajęcie przez episkopat Polski stanowiska i poparcie działalności mającej na celu ratowanie przyrody w Polsce. W 1996 r. Koło organizowało seminaria interdyscyplinarne, na których poruszano takie zagadnienia, jak: "Test Turinga i Chiński pokój Searle'a", "Algorytmy genetyczne" oraz "Sieci neuronowe - matematyka i filozofia". Brało także udział w przygotowywaniu ogólnopolskich seminariów naukowych "Poznawanie wszechświata" (m.in. "Początek Wszechświata jest wszędzie i nigdzie", "Trudny problem świadomości"). Wraz z Kołem Filozoficznym Studentów KUL urządziło 55. Tydzień Filozoficzny "Nauka i wiara - nowe ujęcie dawnego problemu" (Tygodnie Filozoficzne). Było także organizatorem ogólnopolskich konkursów fotografii ekologicznej "Przyroda - zagrożone piękno stworzenia" (1992) oraz "Cywilizacja - ratunek czy śmierć przyrody" (1995). W celach naukowych członkowie Koła odwiedzali liczne instytucje badawcze (m.in. obserwatoria astronomiczne, Instytut Badań Jądrowych w Świerku k. Warszawy) oraz parki narodowe. W ramach integracji zaaranżowali w Dąbrowicy k. Lublina mecze piłki nożnej studentów oraz pracowników Instytutu. Brali także udział w letniej szkole filozofii przyrody oraz Dniu Drzwi Otwartych KUL. Współtworzy także czasopismo "Philosophia". Kontynuacją zainteresowań Koła oraz przekształceń, jakie miały miejsce na Wydziale Filozofii, jest Sekcja Studentów Kognitywistyki (Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL).

 

Prezesami Koła byli: ks. Włodzimierz Kowal (1966/67), ks. S. Zięba (1967/68), ks. Benon Pietrzok (1968/69), ks. Józef Nowakowski (1969/70), J.R. Zon (1970/71), Andrzej Mańka (1972/73), Róża Bojanowska (1973/74), Grażyna Słysz (1974/ 75), Krystyna Cieślukiewicz (1975/76), Jarosław Brychcy (1976/ 77), Andrzej Szała (1977/78), Adam Cichocki (1978/79), Andrzej Kozłowski (1979/80), Teresa Czemiecka (1980/81), Jerzy Niczyporuk (1980/81), Tomasz Wołk (1981-85), Marek Przejszczyk (1985), Andrzej Mrozek (1986/87), Izabela Smoczyk (1987/88), Jacek Michałowski (1988-90), Monika Maruszak (1990-92), Klaudia Giordano (1992/93), ks. Grzegorz Pomorski (1993-95), Przemysław Grądzki (1995), Monika Korendowicz (1998/99), Zuzanna Maślanka (2001/02), Barbara Daczyńska (2002/03), Dominika Domaciuk (2003/04), Bogusława Wawrzyńczak (2004/05), Diana Ciszewska (2007/08), Anna Dutkowska (2008/09), Milena Oziemczuk (2009/10), Maurycy Kępa (2010-12, 2013-16), Dominik Duda (2012/13).

 

Funkcję kuratorów pełnili: ks. K. Kłósak (1966/67), ks. S. Mazierski (1970/71, 1980/81), o. S. Kyć (1981/82), Zon (1985/86, 1990/ 91), Tomasz Michniowski (1996-2002), Z. Wróblewski (2002-2007), ks. Jacek Golbiak (2007/09, 2016/17), Monika Hereć (2009/16).

 

 

Źródła:

  • AU KUL, Kronika Koła,
  • Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody KUL 1965-1999;
  • Organizacje studenckie, Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody KUL; KUL-90, s. 165. M. Andruszewska, Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, PU 16(2004), nr 2, s. 28-29.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2019, godz. 13:22 - Andrzej Zykubek