Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL (KNSK, KNSK KUL) studencka organizacja naukowa funkcjonująca od 4 VII 2016 r., skupiająca studentów zainteresowanych działalnością naukową w obszarze nauk o poznaniu działająca na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Kuratorem Koła jest Zbigniew Wróblewski. Organizacja zrzesza studentów Kognitywistyki, Filozofii, Psychologii, Pedagogiki, Pedagogiki specjalnej i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych oraz sympatyków i osoby zainteresowane działalnością Koła.

 

Studenci kognitywistyki początkowo zorganizowali się w ramach sekcji kognitywistyki Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. Sekcja ta funkcjonowała od 5 XI 2014 r. W skład Zarządu sekcji wchodzili: Natalia Reszuta, Anita Siekańska, Hanna Koczwara.

 

Równolegle do działalności naukowej i samokształceniowej zostały podjęte przez Zarząd działania zmierzające do formalnego wydzielenia się sekcji jako autonomicznego koła naukowego. Władzę Koła stanowią: Walne Zebranie, Zarząd oraz kurator. Zarząd Koła ukształtował się w następującym składzie: Natalia Reszuta (prezes), Dagmara Siek (wiceprezes), Patrycja Pasiuk (sekretarz, skarbnik). Na pierwszego Kuratora Koła na kadencję w l. 2016-18 został powołany Z. Wróblewski.

W skład aktualnego (2017-2018) Zarządu Koła wchodzą: Jakub Janczura (prezes), Bartłomiej Kokoszka (wiceprezes), Damian Grzegórski (sekretarz).

 

Cel działalności Koła

 

Koło tworzą studenci zainteresowani dziedzinami wchodzącymi w ramy przedmiotowe interdyscyplinarnej dziedziny nauki - kognitywistyki: między innymi psychologią poznawczą, neurobiologią, filozofią umysłu, sztuczną inteligencją, filozofią i lingwistyką. Celem działalności jest popularyzacja nauki oraz pogłębianie wiedzy poprzez badania naukowe, organizowane szkolenia i konferencje, udział w konferencjach i warsztatach naukowych.

 

Do statutowych zadań Koła należały m.in. wspieranie działalności naukowej studentów, poszerzanie wiedzy z zakresu nauk kognitywnych, organizacja konferencji naukowych i współpracy z organizacjami studenckimi o podobnym profilu działalności, promocja kierunku i badań naukowych. Koło włączyło się m.in. w organizację Tygodni Filozoficznych (2015-16), przygotowanie cyklu wykładów popularyzujących kognitywistykę Lubię mój umysł (2016-17), nagranie filmu promującego kierunek (reż. i montaż P. Matlak, D. Siek, N. Reszuta), konferencję naukową Filozofować eksperymentalnie - umysł w kulturze (2016). Prowadziło również działalność odczytową, prezentującą prace naukowe studentów. Przy Kole afiliowany jest także zespół rockowy Living Stuff, założony przez Jakuba Janczurę.

 

Działalność

 

Konferencje

Członkowie koła zaangażowani są w organizację, współorganizację i obsługę ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń na Wydziale Filozofii KUL:

 

 • Lubię mój umysł
  Koło Naukowe od lat zajmuje się organizacją tematycznych wykładów z serii Lubię mój umysł, na które zapraszani są naukowcy z całego kraju. Podczas nich poruszane są między innymi kwestie kulturowego uczenia się, relacji sztuki i nauki, wolnej woli, umysłów pozaludzkich, ewolucjonizmu, neuroantropologii, antropogenezy, neuroestetyki, sztucznej inteligencji, czy alternatywnej komunikacji.

 

Wydarzenia

 • Lubelski Festiwal Nauki (LFN)
  Członkowie koła od kilku lat uczestniczą w Lubelskim Festiwalu Nauki jako wolontariusze podczas organizacji i wykonawcy projektów naukowych.
 • Lubelskie dni Kognitywistyki (LDK)
  Wydarzenie dla licealistów w formie dni otwartych, podczas którego uczniowie biorący udział w ciekawych projektach i warsztatach mogą zapoznać się z przedmiotem badań kognitywistyki i perspektywami na rynku pracy.
 • Warsztaty
  Studenci zaangażowani w Koło Naukowe organizują tematyczne warsztaty dla studentów oraz licealistów:
  • warsztaty żonglowania
  • wystąpienia publiczne
  • twórcze myślenie
  • metody radzenia sobie ze stresem
  • alternatywna komunikacja
  • autoprezentacja i prezentacja wiedzy
  • podstawy programowania
  • kontrola emocji.

 

Ciekawostki

Koło Naukowe ma charakter regularnych spotkań zamkniętych (organizacyjnych) jak i otwartych (tematyczne dyskusje). Rozwijanie wiedzy odbywa się również poprzez organizowane zajęcia terenowe. Studenci zajmują się redakcją artykułów popularyzacyjnych w serwisie www kognitywistyki w formie bloga oraz tworzeniem stron w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco udostępniane są ciekawostki i nowinki ze świata nauki. Ponadto członkowie Koła Naukowego biorą udział w ciekawych projektach badawczych w obrębie wydziału oraz grantach Narodowego Centrum Nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek i Monika Pietrzak
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2019, godz. 10:50 - Andrzej Zykubek