Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa - organizacja studecka powstała w 2007 r. z inicjatywy Anny Bakiery, studentki I roku kulturoznawstwa.

Do statutowych zadań Koła należy pogłębianie wiedzy dotyczącej szeroko pojmowanego kulturoznawstwa oraz rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie teorii kultury, sztuki i wiedzy o religiach, a ponadto doskonalenie warsztatu badacza kultury. Członkowie uczestniczą w animowaniu działalności kulturalnej i naukowej, organizują konferencje, spotkania z wykładowcami, dyskusje, wieczory poetyckie, koncerty, wystawy, warsztaty artystyczne oraz wyjazdy naukowo-kulturalne. W 1. 2007-11 w strukturze Koła istniały sekcje: religioznawcza, artystyczna, historii sztuki i organizacyjna, a od 2011 r. funkcjonują naukowa i organizacyjno-artystyczna.

Prezesami byli: Michał Serocki (2007/08), Agata Nowakowska (2011/12), Irena Olewska (2012/13), Katarzyna Szczukiewicz (2013/14), Grzegorz Śnietka (1 X 2014 - 30 IX 2016), Katarzyna Zbęk (od 1 X 2016 r.).

Kuratorami byli: Imelda Chłodna (2007-10), Wojciech Daszkiewicz (2010-14), Małgorzata Żak-Kulesza (od 1 X 2014 r.).

W 2015 r. członkowie Koła współorganizowali LVII Tydzień Filozoficzny. Od początku istnienia biorą udział w urządzaniu spotkań opłatkowych WF oraz otrzęsin dla studentów I roku. Czynnie uczestniczą w promocji kierunku kulturoznawstwo w ramach Dni Otwartych Drzwi. W 2015 r. reprezentowali Instytut Kulturoznawstwa podczas Targów Edukacyjnych Szkół Wyższych w Lublinie. Wspomagają studentów kulturoznawstwa w sprawach związanych z procesem studiowania oraz z bieżącymi sytuacjami życia studenckiego.

Samodzielną inicjatywą członków Koła jest odbywający się od 2010 r. (z przerwą w 2011 r.) Dzień Kulturoznawcy. Wydarzenie pozwala studentom zaprezentować na forum Uniwersytetu własne zainteresowania naukowe i artystyczne oraz służy promocji kierunku. Prelekcjom towarzyszą wystawy, warsztaty oraz występy artystyczne. Dotychczas odbyły się: „Kultura i dyplomacja kulturalna" (13 I 2010), II Dzień Kulturoznawcy (7 III 2012, „Kilka słów o kulturze. Lokalnie" (10 IV 2013), „Oblicza współczesnej kultury" (8 IV 2014), „Kultura dziś - współczesność wobec tradycji" (16 IV 2015), „Różne oblicza tożsamości kulturowej" (21 IV 2016).

W dniach 23-24 II 2011 r. członkowie Koła zorganizowali obchody V-lecia Instytutu Kulturoznawstwa. W ramach tego wydarzenia odbyło się sympozjum „Kryzys współczesnej kultury". Wydarzeniu towarzyszył wieczór poezji, małe formy teatralne przygotowane przez studentów, spektakl teatralny Prawi i czyści oraz plebiscyt na najlepszego wykładowcę Instytutu Kulturoznawstwa.

Ponadto w ramach działalności Koła organizowano wystawy fotografii oraz prac plastycznych studentów Kulturoznawstwa. W 2015 r. na stałe wprowadzono „Inspirujące spotkania - kreatywne warsztaty", które odbywają się co miesiąc. Członkowie byli także inicjatorami wyjazdów naukowo-kulturalnych do Krakowa (19-20 IV 2008), Warszawy (15 XII 2007, 21 V 2013) oraz Sandomierza (27 X 2012).

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2019, godz. 13:16 - Andrzej Zykubek