Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL to organizacja studencka zrzeszająca studentów kierunku retoryka stosowana, powstała w 2011 r.

Pierwszym kuratorem koła była I. Chłodna-Błach, od 2012 r. funkcję tą sprawuje Artur Mamcarz-Plisiecki. Prezesami Koła byli: Piotr Marszałek (2011-13), Elżbieta Kierget-Szkutnik (2013-14), Iga Bednarz (2014-15), Adrianna Zych (2015-17), Joanna Gruszka (od 2017 r.).

 

Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL jest organizatorem wielu wydarzeń, na których propaguje retorykę oraz aspekty z nią związane. Jedno z takich przedsięwzięć stanowi Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski organizowany od 2011 r. Celem wydarzenia jest propagowanie kultury żywego słowa oraz kreatywnych czynników determinujących sposoby publicznego wypowiadania się.

 

Członkowie Koła przygotowują także coroczne ogólnopolskie konferencje retoryczne. Pierwsza konferencja „Retoryka dziś - szanse, możliwości, ograniczenia" odbyła się w 2012 r. Główną tezą była próba spojrzenia na retorykę w jej współczesnej wersji oraz zadań, jakie może realizować w XXI w. Została objęta patronatem honorowym prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. W kolejnych latach zrealizowano sympozja takie jak: „Retoryka klasyczna a współczesne formy perswazji" (2013), „Retoryka w zastosowaniach" (2014), „Retoryka w kulturze" (2015), „Zastosowania retoryki we współczesnych formach dyskursu" (2016), „Retoryka jako narzędzie doskonalenia relacji interpersonalnych" (2017), „Etyka - Marketing - Retoryka" (2018). Kolejnym projektem, którego realizacji podjęli się studenci, była organizacja warsztatów retorycznych dotyczących m.in.: przygotowań aktorskich, sztuki improwizacji, komunikacji interpersonalnej, analizy przekazów artystycznych i medialnych oraz kształtowania krytycznego myślenia.

 

W 1. 2012-15 w ramach Koła funkcjonowało także Laboratorium Teatralne Retoryki Stosowanej im. Heleny Modrzejewskiej kierowane przez aktora i reżysera Witolda Kopcia, który zajmował się naukową analizą metod pracy aktora. Celem tej organizacji było rozpowszechnienie literatury klasycznej, często w nowoczesnym wydaniu, za pomocą sceny teatralnej oraz pracy z aktorem-amatorem w oparciu o narzędzia retoryki klasycznej. W ramach tej działalności wystawiono sztuki, m.in. Sofoklesa Antygonę (2012), Aleksandra Fredry Damy i Huzary (2013), Cypriana Kamila Norwida Vademecum (2013), Józefa Czechowicza Poemat o mieście Lublinie (2014) oraz Lubelskie Dziady (2015), które odbyły się na dziedzińcu Zamku Lubelskiego. Inicjatywa była objęta patronatem honorowym (m.in.: Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty) oraz medialnym (TVP Lublin, Radia Lublin oraz Akademickiego Centrum Kultury).

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2021, godz. 09:39 - Andrzej Zykubek