Koło Naukowe Studentów MISHuS - organizacja studencka utworzona w 2001 r.

 

Zasady przynależności do Koła określał od początku jego istnienia Statut, zgodnie z którym każdy nowy student Kolegium MISH był automatycznie zapisywany do organizacji. Celem przyświecającym założycielom Koła było wykreowanie przestrzeni, w której studenci, niezależnie od wieku i kierunku studiów, będą mogli rozwijać zainteresowania na polu naukowym i społecznym oraz pogłębiać wiedzę humanistyczną. Prezesem organizacji jest Maksymilian Kuźmicz, a kuratorem ks. M. Słomka. Od października 2006 r. siedziba Koła mieści się w budynku Collegium Norwidianum. Organizacja jest finansowana z dotacji władz Uczelni i osób prywatnych, składek członkowskich, dochodów z imprez oraz darowizn.

W r. akad. 2003/04 Koło organizowało cykliczne Spotkania na Czasie, które miały najczęściej charakter konferencji naukowych, wieńczonych dyskusją. W r. akad. 2004/05 przygotowało „Spotkanie z kulturą czeczeńską", którego celem było ukazanie Czeczenów jako narodu o bogatej tradycji i obyczajach. W r. akad. 2005/06 współtworzyło ogólnopolską sesję naukową z okazji 40-lecia ogłoszenia deklaracji soborowej Nostra aetate. Od r. akad. 2009/10 organizacja aranżuje spotkania (od 2015 r. konferencje) Forum Interdyscyplinarnego, podczas których członkowie prezentują własne referaty. W r. akad. 2010/11 z okazji 10-lecia Kolegium MISH Koło zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową „CZAS się tym zająć". Rozpoczęto także wydawanie kwartalnika „Myszliciel" oraz zainicjowano „Spotkania z ciekawym człowiekiem". Członkowie koła zorganizowali także ogólnopolską konferencję naukową „ZMIANA" (9 I 2017), poświęconą filozofii, historii, prawu, ekonomii, sztuce i geologii. Co roku biorą także udział w akcji Szlachetna Paczka.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2019, godz. 06:54 - Andrzej Zykubek