Z inicjatywy Katedry Postępowania Cywilnego

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

oraz

 

Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

odbyła się w dniu 12 kwietnia 2011 roku konferencja naukowa pt.

ELEKTRONICZNE ASPEKTY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

na temat: Prawo a informacja


 

 

Program konferencji

 

Sesja I (14.45-16.15)

 

14.45 – Informacja elektroniczna jako przedmiot ochrony ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dr Grzegorz Tylec (KUL, SR Lublin-Zachód)

15.00 – Dostęp stron postępowania do akt sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym - zagadnienia praktyczne, mgr Anna Wróbel (SR Lublin-Zachód)

15.15 – Orzeczenia sądowe jako przedmiot informacji publicznej, dr Edyta Gapska (KUL)

15.30 – Informacje niejawne w postępowaniu sądowym, dr Joanna Misztal-Konecka (KUL, SR Lublin-Wschód)

15.45 – Prawo dostępu dziennikarza do informacji z postępowania przygotowawczego, dr Wojciech Lis (KUL)

16.00 – Zawiadomienie jako forma przekazania informacji a odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, dr Anna Komadowska (KUL)

 

 

 

Sesja II (16.45-18.15)

 

16.45 – Prawo rodziców do informacji o pracy szkoły, dr Adam Balicki (KUL)

17.00 – Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów w świetle projektu ustawy o systemie informacji oświatowej, dr Piotr Telusiewicz (KUL, SR Lublin-Zachód)

17.15 – Trybunał Konstytucyjny RP jako prawodawca na przykładzie prawa prasowego oraz prawa radiofonii i telewizji, dr Piotr Wiśniewski (KUL)

17.30 – Ponowne wykorzystanie informacji podmiotów sektora publicznego - znaczenie projektowanej regulacji, dr Grzegorz Sibiga (INP PAN)

17.45 – Postępowania w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej, dr Paweł Cioch (KUL)

18.00 – Elektroniczna publikacja aktów normatywnych, prof. dr hab. Paweł Fajgielski (KUL)

18.15 – Kilka uwag o języku komunikacji z sądem, prof. dr hab. Jacek Widło (KUL)

 

 

 

 

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 21:28 - Edyta Gapska