mgr Aleksandra Kowalczyk - doktorantka

 

kowalczyk_aleksandra_zd

 

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2018 r. uzyskała tytuł magistra prawa. Pracę magisterską pt.: Podmiotowy zakres związania zapisem na sąd polubowny napisała na seminarium z postępowania cywilnego pod kierunkiem Pani dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL. Podczas studiów zaangażowana w pracę Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL oraz Koła Naukowego Studentów Prawa KUL. Uczestniczyła w kilku ogólnopolskich konkursach o tematyce arbitrażowej i mediacyjnej. W szczególności interesuje się arbitrażem i prawem gospodarczym.

Autor: Marek Dąbrowski
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018, godz. 11:26 - Marek Dąbrowski