Projekty w realizacji

Zobacz więcej:

 

1) Centrum Arbitrażu i Mediacji

 

2) "Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji"

 

3) Grant "Komercjalizacja prac B+R" dla grupy kapitałowej PGNIG SA, Umowa nr CS/JA/19/167823, 2019.

 

4) „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

W ramach projektu przeprowadzane są badania ilościowe w postaci ankiet na temat oczekiwań i kształtu Krajowego Rejestru Mediatorów. Anonimową ankietę można wypełnić po kliknięciu w poniższy odnośnik:

 

ANKIETA DLA MEDIATORÓW

 

ANKIETA DLA PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW PRAWNICZYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW

Autor: Tomasz Balawajder
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2021, godz. 19:16 - Piotr Sławicki