Projekty w realizacji

Zobacz więcej:

 

1) Centrum Arbitrażu i Mediacji

 

2) "Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji"

 

3) Grant "Komercjalizacja prac B+R" dla grupy kapitałowej PGNIG SA, Umowa nr CS/JA/19/167823, 2019.

Autor: Tomasz Balawajder
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2019, godz. 15:26 - Piotr Sławicki