Mgr Dominika Wójcik

 

Życiorys naukowy i zawodowy

 • 2011 r. – 2016 r. – studia prawnicze ukończone z wyróżnieniem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt. „Indywidualna ochrona konsumenta w postępowaniu cywilnym” napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL;
 • 2012 r. – 2017 r. – studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;
 • od października 2016 r. – studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – uczestnik seminarium doktoranckiego z postępowania cywilnego;
 • od stycznia 2017 r. – członek Izby Adwokackiej w Warszawie – aplikant adwokacki.

 

Zainteresowania

 • prawo cywilne materialne i procesowe,
 • ochrona danych osobowych.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019

 • postępowanie cywilne (warsztaty).

 

Publikacje/wystąpienia konferencyjne/inne osiągnięcia

 

Publikacje:

 • „Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa, Lublin, 5 grudnia 2016 r. (sprawozdanie)”, Studia Prawnicze KUL 2017, nr 1, s. 296-298 (Anna Haciuk, Dominika Wójcik);
 • „Tajemnica zawodowa adwokata w postępowaniu cywilnym – aspekty prawne i etyczne”, w: „Współczesne wyzwania postępowania dowodowego”, A. Opalska, M. Dziembowska, R. Dziembowski, Olsztyn 2017, s. 27-34;
 • „Odwołanie od orzeczenia Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych – kwestie proceduralne”, Lingua Legis 2018, nr 26 – w trakcie publikacji w czasopiśmie.

 

Wystąpienia konferencyjne:

 • udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wygłoszenie wystąpienia pt. „Przesłuchanie adwokata w charakterze świadka a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej” (20 maja 2017 r., Lublin);
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego „Współpraca sądów w zakresie dowodzenia” - wygłoszenie wystąpienia pt. „Tajemnica zawodowa adwokata w postępowaniu cywilnym – aspekty prawne i etyczne” (24 kwietnia 2018 r., Olsztyn);
 • udział w Seminarium naukowym doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wygłoszenie wystąpienia pt. „Rozszerzona prawomocność materialna orzeczeń w Kodeksie postępowania cywilnego” (16 czerwca 2018 r., Zamość).

 

Dodatkowa działalność

 • udział w XIV Lubelskim Festiwalu Nauki - uczestnictwo w projekcie „Wolność Tomku w swoim domku, czyli Paweł i Gaweł w sądzie” (29 września 2017 r., Lublin);
 • udział w XV Lubelskim Festiwalu Nauki - uczestnictwo w projekcie „Cała prawda o Kopciuszku …, czyli na co możemy pozwolić sobie w sieci” (21 września 2018 r., Lublin).

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2019, godz. 16:06 - Kinga Dróżdż-Chmiel