mgr Krystian Stolpa - doktorant

 

k._stolpa-zdj

 

Krystian Stolpa jest absolwentem Wydziału Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia prawnicze ukończył z wynikiem bardzo dobrym uzyskując tytuł magistra prawa na podstawie pracy magisterskiej pt. „Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej”, przygotowanej na seminarium z prawa handlowego, pod kierunkiem dra Dariusza Buciora.

 

Od października 2017 r. doktorant w Katedrze Negocjacji i Mediacji KUL w ramach seminarium doktoranckiego „Prawo polubownego rozwiązywania sporów”, prowadzonego przez ks. dr hab. Włodzimierza Brońskiego.

 

We wrześniu 2017 r. uzyskał pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Od stycznia 2018 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

 

Krystian Stolpa jest także członkiem zarządu Fundacji Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu i Analiz Prawno Gospodarczych, w ramach której koordynuje działania na płaszczyźnie współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi oraz przedsiębiorcami.

 

Zainteresowania badawcze: mediacje w sprawach gospodarczych, mediacje przed Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO, rozwiązywanie sporów pomiędzy konsumentami i podmiotami profesjonalnymi, prawo kontraktowe.

Autor: Marek Dąbrowski
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, godz. 16:52 - Marek Dąbrowski