Roczniki Kulturoznawcze

Człowiek żyje życiem prawdziwie ludzkim dzięki kulturze. Kulturoznawstwo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, istniejące od roku akademickiego 2006/2007, podejmuje problematykę wszystkich dziedzin kultury, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki i religii. Charakteryzuje się wyraźną podbudową filozoficzną oraz podejściem multidyscyplinarnym. Nie pomijając doświadczeń i osiągnięć przeszłości, podejmuje problemy specyficznie współczesne. Chce wnieść swój skromny wkład w rozumienie człowieka i jego kulturowej aktywności.

Aby móc ten cel realizować, środowisko kulturoznawców Wydziału Filozofii KUL prezentowanym woluminem rozpoczyna wydawanie Roczników Kulturoznawczych. Redaktorzy zapraszają osoby z różnych ośrodków naukowych do nadsyłania artykułów, recenzji i sprawozdań z wydarzeń naukowych i kulturalnych, które po przejściu procedury recenzyjnej wzbogacą polską kulturę w wymiarze teoretycznym i praktycznym, indywidualnym i społecznym.

Redakcja

 

Roczniki Kulturoznawcze (ISSN 2082-8578; eISSN 2544 5219; Nakład 300 egz.) powstały w 2010 roku. Od 2013 roku Rocznik przyjął formę kwartalnika, którego poszczególne zeszyty koncentrują się na wybranych tematach zaproponowanych przez Komitet Redakcyjny (np. Kultura i przemoc, Apokryfy w kulturze, Kultura i metoda) z jednym zeszytem varia.

Pierwszym redaktorem naczelnym Roczników Kulturoznawczych był ks. Piotr Moskal (2010-2012), kolejnym: Krzysztof Modras OP. Od 2016 roku jest nim Małgorzata Gruchoła.

Roczniki Kulturoznawcze są publikowane paralelnie w wersji papierowej i elektronicznej (PDF). Wersją pierwotną jest wydanie w formie papierowej.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania i publikowania tekstów można znaleźć w informacjach dla autorów.

 

Od 1 stycznia 2018 r. kolejne wydania on-line Roczników Kulturoznawczych  znajdują się na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rkult

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2020, godz. 20:52 - Andrzej Zykubek