Olimpiada Historyczno-Prawna im. M. Sczanieckiego

 

w roku akademickim 2018/2019

 

Finał Olimpiady Historyczno-Prawnej im M. Sczanieckiego odbędzie się dnia
31 maja 2019 r. (piątek) i zostanie przeprowadzony na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

 

 

  1. Do Olimpiady przystąpić może każdy student I roku studiów prawniczych (także studenci MISH) zainteresowany historią prawa i ustroju oraz prawa rzymskiego.
  2. Do etapu wydziałowego Olimpiady Uczestnicy przygotowują się samodzielnie. Pierwsze eliminacje wydziałowe będą miały formę testu, który odbędzie się dnia 7 maja 2019 r. (wtorek) w sali C-613A w godz. 9.10 - 10.50. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych prac.
  3. Ustny etap wydziałowy odbędzie się 14 maja 2019 r. (wtorek) w sali C- 741, w godz. 9.10 - 10.50. Uczestniczki i Uczestnicy odpowiadać będą parami przed Komisją złożoną z pracowników Katedry Historii Ustroju i Prawa. Każdy student wylosuje trzy pytania: a) z prawa rzymskiego, b) z historii ustroju, c) z historii prawa sądowego. Wymagane będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie z historii prawa i jedno z dwóch pozostałych pytań. Pytania będą miały charakter przekrojowy i wymagają znajomości ewolucji instytucji ustrojowych i prawnych.
  4. Wszyscy Uczestnicy II etapu eliminacji wydziałowych otrzymają stosowne oceny z przedmiotu Historia prawa (oceny dobre i wyższe będą zaliczane na poczet egzaminu końcowego z tego przedmiotu, oczywiście pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń).
  5. Najlepsza dwójka tworzy drużynę, która będzie reprezentować Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Ogólnopolskim Finale Olimpiady Historyczno-Prawnej.

 

 

***********************

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL podczas finału Olimpiady Historyczno-Prawnej im M. Sczanieckiego w Warszawie reprezentowali
Pan Daniel Majchrzak i Pani Natalia Szych. Opiekunem finalistów był doktorant Katedry Historii Ustroju i Prawa Pan Magister Paweł Banduła.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Autor: Judyta Dworas-Kulik
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2019, godz. 11:25 - Judyta Dworas-Kulik