EN:

Stages of the Experience of the Existence of the Real World: Preliminary Considerations

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 1

 
Strony/pages: 215-219  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-12

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. dr hab. Jacek Wojtysiak — Katedra Teorii Poznania na Wydziale Filozofii KUL
e-mail: wojtys@kul.lublin.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Wojtysiak, Jacek. 2018. Post-tomizm w kontekście kognitywistyki? (rec.: Piotr Duchliński, Odsłony do­świadczenia istnienia świata realnego. Rozważania wstępne). "Roczniki Filozoficzne" 66, 1: 215-219, DOI: 10.18290/rf.2018.66.1-12.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2018, godz. 14:48 - Anna Karczewska