Pełnione funkcje oraz Przynależność do towarzystw naukowych, rad wydawniczych etc. 


dotychczas

 • członek Senackiej Komisji Bibliotecznej (2003-2006),
 • sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej do zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji (2004),
 • przewodniczący Wydziału Filozoficznego TN KUL (od 25 X 2006 r. do 5 XI 2008 r., od 9 I 2013 r. do 8 II 2015 r.),
 • sekretarz Wydziału Filozoficznego TN KUL – od 26 IV 1996 r. do 25 X 2006 r.;
 • redaktor naukowy działu filozofia przyrody w Powszechnej Encyklopedii Filozofii (od 2000 do 2009 r.),
 • przewodniczący Komisji Filozofii Przyrody przy WF TN KUL (od 15 IV 2003 r. do 16 III 2009 r.),
 • od 1 X 2008 r. do 12 V 2014 r. kierownik Katedry Filozofii Przyrody Nieożywionej,
 • od 17 X 2012 do 21 I 2015 r. Redaktor Naczelny Roczników Filozoficznych.

aktualnie

 • członek Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 9 XI 2005 r.);
 • członek czynny Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 30 III 2016r.), członek  korespondent (od 8 III 2003 r.), członek współpracownik (od 8 VI 1993 r.);w latach 2006-2008 i 2013-2015 przewodniczący WF TN KUL;
 • członek czynny Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (polski oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino, od 15 III 2000 r.); 
 • członek rady naukowej czasopisma ,,Universitas  Gedanensis'' (od 18 XII 2018 r.);
 • członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (od 10 IX 2019 r.).
 • członek Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (na kadencję 2020-2023, od 25 II 2020 r.).

 

Nagrody, wyróżnienia, patenty i inne osiągnięcia

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP (2012);
 • Nagroda zespołowa I stopnia za udział w opracowaniu 10-tomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii (2009);
 • Indywidualna Nagroda Rektora KUL II stopnia (2007);
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego (uchwała PTF-u z dnia 25 XI 1985 r.) za wyróżniającą się pracę magisterską.

Nagroda zespołowa I stopnia za udział w opracowaniu 10-tomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii.
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2020, godz. 10:17 - Zenon Roskal