Zajęcia dydaktyczne

 

Dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne

 

 • Rachunek tensorowy (1988-1994) - wykład i ćwiczenia, studenci filozofii przyrody nieożywionej;
 • Filozofia przyrody (1988-1998) - ćwiczenia, studenci filozofii przyrody nieożywionej;
 • Analiza matematyczna (1989-) - ćwiczenia, studenci filozofii przyrody nieożywionej, ochrony środowiska i ekonomii;
 • Analiza matematyczna (1993/94) - wykład i ćwiczenia, studenci filozofii przyrody nieożywionej, ochrony środowiska i ekonomii;
 • Metody matematyczne (1993-1997), studenci ekonomii;
 • Pracownia fizyczna (1991-2004), studenci filozofii przyrody ożywionej i nieożywionej;
 • Historia filozofii przyrody, wykład (1993-2003), studenci filozofii przyrody nieożywionej;
 • Elementy fizyki, ćwiczenia (1997-1998), studenci filozofii przyrody ożywionej i ochrony środowiska;
 • Konwersatorium z historii filozofii przyrody (2004-2005), studenci filozofii przyrody nieożywionej;
 • Filozofia przyrody, wykład (1994-2009), alumni Kolegium Filozoficznego Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Krakowskiej Zakonu oo. Karmelitów Bosych w Lublinie;
 • Wybrane zagadnienia z historii filozofii przyrody (2002-2004), studenci filozofii przyrody ożywionej i nieożywionej;
 • Wybrane zagadnienia z historii nauki (2004-2006), studenci filozofii przyrody ożywionej i nieożywionej.


Autor: Zenon Roskal
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2015, godz. 11:33 - Andrzej Zykubek