Dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Lublin

Prof. dr hab. Alojzy Drożdż, UŚ, Katowice

Prof. dr hab. Karol Klauza, KUL, Lublin

Dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, Kraków

Prof. Philip Baugh, CLU Preston, (W. Brytania)

Red. Mgr Paweł Zuchniewicz, Warszawa

Prof. dr hab. Petra Aczel, Budapeszt, (Węgry)

Dr. Kozma Gábor- rector, Szeged, (Węgry)

Dr. doc. Zsolt Antal, Szeged, (Węgry)

Prof. Peter Olekšak PhD, KU Ružomberok, (Słowacja)

Prof. Danuša Serafinová PHD, CSc.UK, Bratislava, (Słowacja)

Doc Terezia Rončakova PHD, KU Ružomberok, (Słowacja)

Dr Imrich Gazda PHD, KU Ružomberok, (Słowacja)

Doc Robert Lapko PH, KU Ružomberok, (Słowacja)

Dr Józef Smyksy CSsR, Universidad Católica Boliviana, Facultad de Teología, (Boliwia)

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 00:54 - Jarosław Woźniak