Komitet redakcyjny:

Dr hab. Jarosław Woźniak (redaktor naczelny)

Dr Mirosław Chmielewski CSsR (zastępca redaktora naczelnego)

Mgr lic.Dariusz Sonak (sekretarz redakcji)

Mgr lic. Agnieszka Szajda (członek redakcji)

Mgr Mateusz Podlecki (członek redakcji)

Mgr Adam Szczygieł SSP (członek redakcji)

 

Redaktor statystyczy:

Dr hab. Kazimierz Święs

 

Redaktor językowy:

Dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 00:47 - Jarosław Woźniak