Information about the Editorial Board and the Scientific Council

 

 ARTICLES

Reason and Faith in God (Sum.) 20

Rozum i wiara w Boga (Streszcz.) 20

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-1

How Christian Can Philosophy Be? (Sum.) 40

Jak bardzo chrześcijańska może być filozofia? (Streszcz.) 40

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-2

Philosophy, Christian Philosophy, and Christian Faith: Reply to Hasker (Sum.) 54

Filozofia, filozofia chrześcijańska a wiara chrześcijańska: odpowiedź Haskerowi (Streszcz.) 54

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-3

Christ and the Shape of Philosophy: A Rejoinder to Moser (Sum.) 65

Chrystus a kształt filozofii: odpowiedź Moserowi (Streszcz.) 65

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-4

Pantheism (Sum.) 91

Panteizm (Streszcz.) 91

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-5

Possibilities for Divine Freedom (Sum.) 122

O możliwościach Bożej wolności (Streszcz.) 123

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-6

Kant’s Reconception of Religion and Contemporary Secularism (Sum.) 147

Kanta nowa koncepcja religii a współczesny sekularyzm (Streszcz.) 147

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-7

Intellectus Quaerens Fidem: Georges Florovsky on the Relation between Philosophy and Theology (Sum.) 165

Intellectus quaerens fidem: Gieorgij Fłorowski o relacji między filozofią a teologią (Streszcz.) 165

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-8

Varieties of Humanism for a Secular Age: Charles Taylor’s Pluralism and the Promise of Inclusive Humanism (Sum.) 197

Różne odmiany humanizmu dla wieku sekularyzmu: pluralizm Charlesa Taylora i obietnica powszechnego humanizmu (Streszcz.) 197

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-9

 

 

Contents

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2017, godz. 17:37 - Andrzej Zykubek