mgr Sylwia Mosio - doktorantka

 

sylwia.mosio.foto

 

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2018 r. uzyskała tytuł magistra prawa przygotowując pracę magisterską pod kierunkiem  ks. dr hab. Włodzimierza Brońskiego, prof. KUL, pt.: Wyrok sądu polubownego jako orzeczenie kończące postępowanie arbitrażowe. Podczas studiów zaangażowana w pracę na rzecz Uczelni oraz struktury zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich organizacji oraz stowarzyszeń o charakterze prawniczym.  Zdobywała wiedzę i doświadczenie poprzez pracę w kancelariach prawnych, uczestnictwo w ogólnopolskich konkursach oraz konferencjach naukowych.

 

Współrealizuje grant pt.: Centra Arbitrażu i Mediacji, funkcjonującego w ramach Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie, utworzonego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. W swojej dotychczasowej pracy zajmowała się zagadnieniami z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, obejmującymi sądownictwo arbitrażowe, mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak również problematykę znaczenia metod ADR w kontekście dochodzenia oraz realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, godz. 16:53 - Marek Dąbrowski