Katedra Postępowania Cywilnego i Katedra Prawa Rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Wydziałem Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon oraz Wydziałem Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie i Uniwersytetem Las Palmas de Gran Canaria

zorganizowały w dniu 2 czerwca 2017 roku

w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

pod patronatem JM Rektora KUL ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego

VIII Polsko-Hiszpańską Konferencję Europejskiej Tradycji Prawnej

na temat 

Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne

Effective Judicial Protection – Roman roots and modern institutions

 

 

Program konferencji

 

 

Możliwość dochodzenia przez jednostkę ochrony jej praw przed sądem stanowi jedno z kluczowych osiągnięć cywilizacji europejskiej. Nic zatem dziwnego, że jedną z najważniejszych zasad prawa unijnego jest zasada efektywnej ochrony sądowej. Zamierzeniem organizatorów nie jest jednak ograniczenie rozważań do unijnej zasady efektywnej ochrony sądowej, ale skłonienie do analizy regulacji procesowych - od prawa rzymskiego po czasy współczesne - w zamierzeniu mających gwarantować realizację praw podmiotowych. Wszak rzymska konstrukcja procesu cywilnego twórczo zaadaptowana do potrzeb kolejnych pokoleń staje wobec wyzwań związanych z potrzebą zapewnienia realizacji prawa dostępu do sądu i prawa do efektywnego procesu cywilnego.

 

Konferencja była też okazją do podziękowania prof. Enrique Gomez Royo, emerytowanemu profesorowi z Uniwersytetu w Walencji, za znaczące przyczynienie się do rozwoju polsko-hiszpańskiej współpracy naukowej.

 

 

Komitet Naukowy

 

Prof. nadzw. Joanna Misztal-Konecka (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) – przewodnicząca

Prof. nadzw. Maciej Jońca (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

Prof. Enrique Gómez Royo (emerytowany profesor Uniwersytetu w Walencji)

Prof. Bronisław Sitek (Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie)

Prof. Teresa Gardocka (Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie)

Prof. Dra. Carmen Lázaro Guillamón (Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon)

Prof. Witold Wołodkiewicz (Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie)

Prof. Amparo Montañana Casani (Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon)

Prof. María Lidón Lara Ortiz (Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon)

Prof. Jose Luis Zamora Manzano (Uniwersytet w Las Palmas na Gran Canaria)

Prof. Silvestre Bello Rodriguez (Uniwersytet w Las Palmas na Gran Canaria)

 

 

Archiwum

 

Dotychczas odbyło się siedem polsko-hiszpańskich konferencji europejskiej tradycji prawnej. Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z archiwum konferencji:

https://sites.google.com/site/romanconfpl/archiwum

 

 

 

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2018, godz. 09:16 - Joanna Misztal-Konecka