Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego

Szanowni Państwo,

 

 

W piątek 13 października 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego

 

Tematem spotkania były „Umowy o współdziałanie” włącznie z tzw. spółką cichą, umowami partycypacyjnymi i innymi postaciami spółek wewnętrznych, jak również umowy kooperacyjne, spółka prowadząca przedsiębiorstwo oraz zwykła spółka zewnętrzna. 
 

Wydarzenie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowanie ze strony środowiska nauki prawa cywilnego i handlowego. W konferencji uczestniczyli m.in. prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, dr hab. prof. KUL Andrzej Herbet, dr hab. prof. UEK Jan Lic, dr hab. prof. KUL Piotr Zakrzewski

 
Kolejna Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego odbędzie się na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w terminie 10 - 11 maja 2017 r.
Szczegółowe informacje w tym zakresie pojawią się w najbliższym czasie. 
 
 apkc2
 

Konferencja w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego

 

W dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego miała miejsce Konferencja poświęcona Akademickiemu Projektowi Kodeksu Cywilnego.

W tym doniosłym wydarzeniu Katedrę Prawa Handlowego KUL reprezentował dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL.

 


VII Forum Prawa Spółek

 

W dniu 19 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się  VII Forum Prawa Spółek. Tematem przewodnim spotkania było: "Ochrona praw wierzycieli w spółkach handlowych"

 

W ramach dyskusji mgr Michał Hałasa wypowiedział się na temat Problemów proceduralnych związanych z dochodzeniem roszczeń od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, mgr Wojciech Bartnik odniósł się do Wpływu umowy o zarządzanie spółką zależną na uprawnienia wierzyciela spółki zależnej, a mgr Adrian Dziekan przedstawił problematykę Uprawnienia prokurenta do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych.


Sukces drużyny KUL w Ogólnopolskim Moot Court z Arbitrażu Handlowego

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbył się finałowy etap III Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego zorganizowanego przez ELSA Warszawa przy udziale Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Drużyna KUL w składzie: Aleksandra Kowalczyk, Ewelina Oleszek, Joanna Trojanowska  i Patryk Kozuj pod opieką Piotra Kędzierskiego walczyła w półfinałach konkursu, które rozegrały się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
 
Nasi studenci ulegli wyłącznie dwóm drużynom z UJ i drużynie z UW, zajmując ostatecznie 4 lokatę w konkursie. Ogółem do rozgrywek zgłosiło się 40 drużyn z całego kraju, z czego 8 awansowało do drugiego etapu, a 4 walczyły w półfinałach o miejsce na podium.

Serdecznie gratulujemy!

 


Seminarium z prof. Angelo Ferraro z Mediterranea University of Reggio Calabria

 

4 kwietnia 2017 r. odbyło się seminarium naukowe z prof. Angelo Ferraro z Mediterranea University of Reggio Calabria, pt. "European Consumer Law and Human Rights".

Seminarium zostało zorganizowane przez Prodziekana WPPKiA KUL dr hab. Andrzeja Hebreta prof. KUL oraz Katedrę Prawa Handlowego KUL.

 

  

Serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu.


Ryczałt 40 euro - nowy artykuł na LawBlog.pl

Zachęcamy do lektury najnowszego artykułu na LawBlog.pl.

 

Mgr Piotr Kędzierski omawia zagadnienia związane z dochodzeniem rekompensaty 40 euro przewidzianej w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - "Uwagi na tle przesłanek dochodzenia rekompensaty 40 € za koszty odzyskiwania należności".


Rewolucja w zakresie obrotu akcjami na okaziciela?

Na LawBlog.pl ukazał się kolejny artykuł: "Wydanie dokumentu akcji jako przesłanka przeniesienia akcji na okaziciela". Dr Dariusz Bucior omawia kontrowersyjny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2015 r. (V CSK 566/14) dotyczący obrotu akcjami na okaziciela.

 

Zachęcamy do lektury!


Kolejny artykuł na LawBlog.pl

Tym razem dr hab. A. Herbet, prof. KUL, omawia postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2015 r., III CZ 19/15, dotyczące problematyki momentu wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o.

 

Zapraszamy do lektury!


Dr P. Zdanikowski o przedawnieniu roszczenia o wypłatę dywidendy w sp. z o.o.

Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na LawBlog.pl autorstwa dr. Pawła Zdanikowskiego, adiunkta z Katedry Prawa Handlowego KUL - "Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy w spółce z o.o."

 

Autor omawia niedawną uchwałę Sądu Najwyższego (III CZP 31/15) dotyczącą tej kwestii.


X Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego

W dniach 24 – 25 września 2015 roku pracownicy katedry: prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, dr Paweł Zdanikowski i mgr Piotr Kędzierski uczestniczyli w X Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego w Rzeszowie. Zjazd organizowany był pod hasłem „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym”.

 

W toku obrad pracownicy katedry wygłosili następujące referaty: prof. Andrzej Herbet: O potrzebie zmian regulacji rozporządzania prawami udziałowymi w spółkach handlowych, dr Paweł Zdanikowski: Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika do spółki a zapis windykacyjny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, mgr Piotr Kędzierski: Czy teoria organów jest jeszcze prawu spółek potrzebna?