doktor habilitowana
adiunkt w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

 

Zainteresowania

 • metafizyka
 • filozofia prawa
 • filozofia praw człowieka
 • filozofia polityki
 • historia filozofii prawa

 

Przebieg edukacji

 • 1990 - 1995 - studia na Wydziale Filozofii (Sekcja Filozofii Teoretycznej) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • 1995 - obrona pracy magisterskiej nt. Funkcja celu w koncepcji prawa u św. Tomasza z Akwinu pisanej na seminarium metafizyki i antropologii filozoficznej pod kierunkiem o. prof. dr hab. Mieczysława A. Krąpca OP.
 • 1993 - 1998 - studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • 1995 - 1999 - w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii KUL przygotowywanie rozprawy doktorskiej nt. Spór o podstawy racjonalnego prawa.
 • 2006 - obrona pracy doktorskiej nt. Spór o podstawy racjonalnego prawa. Analiza wybranych stanowiskisanej na seminarium metafizyki i antropologii filozoficznej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Andrzeja Maryniarczyka SDB (recenzenci: o. prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec OP, prof. dr hab. Marek Piechowiak).
 • 2016 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka. Studium z filozofii prawa i praw człowieka

 

Przebieg pracy zawodowej

 • 1997 - zatrudnienie na etacie doktoranta na Wydziale Filozofii (Sekcja Filozofii Teoretycznej) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy Katedrze Metafizyki.
 • 1999 - zatrudnienie na etacie asystenta na Wydziale Filozofii (Sekcja Filozofii Teoretycznej) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy Katedrze Metafizyki.
 • 2005/6 - zatrudnienie na etacie wykładowcy przy Katedrze Metafizyki.
 • 2007 - zatrudnienie na stanowisku adiunkta przy Katedrze Metafizyki.

 

Członkostwo towarzystw

 • 1996 - członek założyciel Młodzieżowego Stowarzyszenia „Żyć i poznawać";
 • 1997 - członek założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino) z siedzibą w Lublinie (sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu w latach 1997 - 2002 oraz na II i III kadencję).
 • 2007 - członek współpracownik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 13:17 - Anna Szałek