Udział w kolegiach redakcyjnych
 • Sekretarz redakcji pisma poświęconego filozofii i kulturze „Człowiek w kulturze” w latach 1995-2002.
 • Członek redakcji pisma „Człowiek w kulturze” w latach 2002-2003.
 • Współpraca z redakcją Powszechnej Encyklopedii Filozofii w latach 1998-2009.
 • Członek redakcji kwartalnika „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii” od 2003.
 • Redakcja cotygodniowej strony do ogólnopolskiej gazety codziennej „Nasz Dziennik” z siedzibą w Warszawie w latach 1998-2002;
 • Redakcja corocznych dodatków specjalnych poświęconych Powszechnej Encyklopedii Filozofii opracowywanych z okazji wydania poszczególnych dziesięciu tomów PEF w gazecie codziennej „Nasz Dziennik” (jesień 2000-2009);
 • Redakcja stron internetowych: Katedry Metafizyki, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, Strony Ojca Krąpca.

 

Redakcja i współredakcja
 • „Człowiek w Kulturze” 6-7 (1995);
 • „Człowiek w Kulturze” 8 (1996) O prawach narodów;
 • „Człowiek w Kulturze” 9 (1997) Wolność we współczesnej kulturze;
 • „Człowiek w Kulturze” 10 (1998) Feliks Koneczny 1862-1949;
 • „Człowiek w Kulturze” 11 (1998) Prawa człowieka;
 • „Człowiek w Kulturze” 12 (1999) Wzorce w kulturze;
 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu 1 (1999);
 • Henryk Kiereś, Służyć kulturze, Lublin 1999;
 • Mieczysław A. Krąpiec OP, Żyć po ludzku, Lublin 1999;
 • „Człowiek w Kulturze” 13 (2000) Nowość chrześcijaństwa;
 • Mieczysław A. Krąpiec OP, Spełniać dobro, Lublin 2000;
 • Mieczysław A. Krąpiec OP, O chrześcijańską kulturę, Lublin 2000;
 • „Zeszyty Edukacyjne” 1(2001) Postać i dzieło Anny Jenke;
 • Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. Prof. Mieczysława A. Krąpca, red. A. Maryniarczyk, Z. J. Zdybicka i in., Lublin 2001;
 • „Człowiek w Kulturze” 14 (2002) Globalizacja;
 • Osoba i realizm w filozofii z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” (3-4), red. A. Maryniarczyk SDB, Lublin 2002
 • „Człowiek w Kulturze” 15 (2003) O Encyklopedii Filozofii;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 4-5 (2003) O Europie;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 6 (2003) O liberalizmie;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 7 (2003) Wychowywać dla wieczności;
 • Błąd antropologiczny z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” (5), red. A. Maryniarczyk SDB, Lublin 2003;
 • „Zeszyty Edukacyjne” 2 (2004) Materiały z Sympozjum Nieprzemijająca nowość chrześcijańskiej kultury;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 8 (2004) O Polsce i polskości;
 • Jacek Bartyzel, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Lublin 2004;
 • Metafizyka w filozofii z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” (6), red. A. Maryniarczyk SDB, Lublin 2004;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 9 (2004) pt. Media i paideia;
 • Jacek Woroniecki, O narodzie i państwie – De natione et statu, tłum. R. Maliszewski, Lublin 2004;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 10 (2004) pt. O etykę dla pedagogiki;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 11 (2004) pt. O sztuce;
 • Analogia w filozofii z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” (7), red. A. Maryniarczyk SDB, P. Skrzydlewski, Lublin 2005;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 12 (2005) pt. O prawo godziwe;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 13 (2005) pt. Człowiek w rodzinie;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 14 (2005) pt. Szkoła, nauczyciel, edukacja;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 15 (2005) pt. Cywilizacja a osoba;
 • „Zeszyty Edukacyjne” nr 2 (2005) pt. Nowość chrześcijańskiej kultury;
 • „Zeszyty Edukacyjne” nr 3 (2005) pt. Etos nauczyciela;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 16 (2006) pt. Cierpienie – przekleństwo i dar?
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 17 (2006) pt. Mężczyzna – między ideałem a rzeczywistością;
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 18 (2006) pt. Między dziecięctwem a dojrzałością;
 • Kazimierz Maliszewski, W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie, Lublin 2006
 • Substancja – natura – prawo naturalne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” (8), red. A. Maryniarczyk SDB, P. Gondek, Lublin 2006
 • Mieczysław Kreutz, Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne, w serii Klasyka Edukacji, Lublin 2007.
 • Dusza – umysł – ciało z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (9), red. A. Maryniarczyk SDB, Lublin 2007.
 • Dariusz Zalewski, Sztuka samowychowania, Lublin 2007.
 • Henryk Kiereś, Człowiek i cywilizacja, Lublin 2007.
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 20 (2007) pt. Przez ucho igielne.
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 21 (2007) pt. Oblicza kobiecości.
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 22 (2007) pt. Pedagogika – z tradycją w jutro.
 • Kwartalnik „Cywilizacja” 23 (2007) pt. O rewolucji i kontrrewolucji.
 • Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” (10), red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 465 (ark. wyd. 29);
 • Dariusz Zalewski, Sztuka samowychowania. Poradnik praktyczny, Lublin 2008, s. 124 (ark. wyd. 8);
 • Jacek Woroniecki OP, W szkole wychowania. Teksty wybrane, Lublin 2008, s. 258 (ark. wyd. 16);
 • Szkoła charakterów. Poradnik dla nauczycieli, red. K. Stępień, A. Zalewska, Lublin 2008, s. 108 (ark. wyd. 7);
 • Piotr S. Mazur, W kręgu pytań o człowieka. Vademecum antropologiczne, Lublin 2008, s. 212 (ark. wyd. 13);
 • Kwartalnik „Cywilizacja” Nr 24 (2008) pt. Media a moralność, s. 224 (ark. wyd. 14);
 • Kwartalnik „Cywilizacja” Nr 25 (2008) pt. O szczęściu, s. 224 (ark. wyd. 14);
 • Kwartalnik „Cywilizacja” Nr 26 (2008) pt. O młodość z charakterem, s. 224 (ark. wyd. 14);
 • Kwartalnik „Cywilizacja” Nr 27 (2008) pt. Polskość i patriotyzm dziś, s. 224 (ark. wyd. 14);
 • Spór o rozumienie filozofii z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” (11), red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Lublin 2009, s. 368 (ark. wyd. 23);
 • Maciej Wojtacki, „Słowo” Stanisława Cata-Mackiewicza dziennik konserwatystów wileńskich w latach 1922–1939. Monografia pisma, Toruń 2009, s. 462 (ark. wyd. 29);
 • Jacek Woroniecki, Myśli wybrane, wyboru dok. M. B. Majewska, Lublin 2009, s. 107 (ark. wyd. 7);
 • Jacek Woroniecki OP, Macierzyńskie Serce Maryi. Rozważania o Jej pośrednictwie na tle Ewangelii i Dziejów Apostolskich, Lublin 2009, s. 244 (ark. wyd. 15);
 • Barbara Kiereś, O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii wychowania, Lublin 2009, s. 226 (ar. wyd. 14);
 • Kwartalnik „Cywilizacja” Nr 28 (2009) pt. Niezależność czy uzależnienia?, s. 216 (ark. wyd. 13,5);
 • Kwartalnik „Cywilizacja” Nr 29 (2009) pt. Eutrapelia – rozrywka czy zabawa?, s. 224 (ark. wyd. 14);
 • Kwartalnik „Cywilizacja” Nr 30 (2009) pt. Bezdroża edukacji, s. 224 (ark. wyd. 14);
 • Wanda Papugowa, Edu.pl czyli rzecz o szkole, Lublin 2009, s. 79 (ar. wyd. 5).
 • Kwartalnik „Cywilizacja” Nr 31 (2009) pt. Rzeczy ostateczne, s. 224 (ark. wyd. 14);
 • Robert Lewis, Warto być rycerzem. Rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości, tłum. Małgorzata Ruchlewicz, Lublin 2009 (ark. wyd. 15).
 • Kazimierz Maliszewski, Z dziejów staropolskiej kultury i cywilizacji, Lublin 2010 (ark. wyd. 10)
 • F. Koneczny, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, Lublin 2010 (ark. wyd. 27,5).
 • Kwartalnik „Cywilizacja” Nr 32 (2010) pt. Polskość na emigracji, s. 224 (ark. wyd. 14).
 • Osoba i uczucia z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” (12), red. nauk. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2010, s. 547 (ark. wyd. 34);
 • „Cywilizacja” Nr 33 (2010) pt. Kultura – skarbiec czy śmietnik?, s. 214 (ark. wyd. 13,5).
 • „Cywilizacja” Nr 34 (2010) pt. S.O.S. dla rodziny, s. 224 (ark. wyd. 14).
 • Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, red. nauk. A. Rynio, K. Stępień, Lublin 2010, s. 230 (ark. wyd. 14).
 • Zawód: nauczyciel – trudności i perspektywy, red. nauk. K. Stępień, Lublin 2010, s. 141 (ark. wyd. 9).
 • „Cywilizacja” Nr 35 (2010) pt. Dzięki bohaterom, s. 224 (ark. wyd. 14).
 • Młodość a nowe typy uzależnień, red. A. Maślach, K. Stępień, Lublin 2010, s. 75 (ark. wyd. 4,6).

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2011, godz. 09:31 - Andrzej Zykubek