Zajęcia dydaktyczne aktualnie prowadzone w KUL

 

 • Teksty św. Tomasza z Akwinu – ćwiczenia na Wydziale Filozofii KUL (1997/1998)
 • Metafizyka – ćwiczenia na Wydziale Filozofii KUL (od 1998)
 • Filozofia praw człowieka – ćwiczenia na Wydziale Filozofii KUL (od 1998)
 • Wstęp do nauk prawnych – wykład na Wydziale Filozofii KUL (2005/2006)
 • Filozofia prawa – konwersatorium na Wydziale Filozofii KUL (2005/2006)
 • Wprowadzenie do filozofii – wykłady w latach 1997–2003 w Studium Edukacji Narodowej przy Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej z siedzibą w Lublinie
 • Filozofia prawa i polityki, jw.
 • Filozofia kultury, jw.
 • Narodowe wzorce wychowania, jw.
 • Klasyczne rozumienie polityki – wykłady w latach 1998– 2008 w Akademii Umiejętności Społecznych przy Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej z siedzibą w Lublinie
 • Nowożytne koncepcje polityki, jw.
 • Od demokracji ateńskiej do demokracji współczesnej, jw.
 • Filozofia prawa – wykład kursoryczny w Instytucie Filozofii Teoretycznej.
 • Wybrane zagadnienia z filozofii praw człowieka – wykład monograficzny w Instytucie Filozofii Teoretycznej.
 • Wybrane zagadnienia z filozofii praw człowieka – wykład monograficzny w Instytucie Filozofii Teoretycznej.
 • Antropologia filozoficzna – ćwiczenia w Instytucie Filozofii Teoretycznej (2007/2009).
 • Antropologia filozoficzna – wykład dla studentów studiów wieczorowych Instytutu Psychologii (2008/2009).
 • Filozofia praw człowieka – seminarium magisterskie w Instytucie Filozofii Teoretycznej (wspólnie z K. Wroczyńskim) (2005/2010).
 • Filozofia prawa – seminarium licencjackie w Instytucie Filozofii Teoretycznej (2009/2010).

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2009, godz. 21:22 - Andrzej Zykubek