• Organizacja w Toruniu Szkoły Letniej Kultury Polskiej dla młodzieży polonijnej (9-29 VII 2001) przy Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej
 • Współorganizacja corocznych międzynarodowych sympozjów metafizycznych z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki" odbywających się w KUL w latach 1997 - 2002:
  • 11-12 grudnia 1998 - I Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki pt. Poznanie bytu czy ustalanie sensów?;
  • 9-10 grudnia 1999 - II Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki nt. encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II Fides et ratio pt. Fides et ratio w rocznicę ogłoszenia. Interpretacje - nadinterpretacje - deformacje;
  • 14 grudnia 2000 - III Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki pt. Osoba ludzka i sposoby jej spełniania się w kulturze;
  • 13 grudnia 2001 - IV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki pt. O realizm w uprawianiu filozofii;
  • 16 listopada 2002 - Sympozjum pt. Filozofia w kulturze z okazji wydania III tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (Toruń);
  • 13 grudnia 2002 - V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki pt. Błąd antropologiczny i jego konsekwencje w kulturze;
  • 11 XII 2003 - VI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. Metafizyka w filozofii;
  • 10 XII 2004 - VII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. Powrót do analogii w filozofii (U podstaw racjonalnego poznania rzeczywistości)
  • 15 XII 2005 - VIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. Substancja - natura - prawo naturalne.
  • 14 XII 2006 - IX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. Dusza - Umysł - Ciało. Spór o jedność bytową człowieka.
  • 13 XII 2007 - X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie.
  • 11 XII 2008 – XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. Spór o rozumienie filozofii;
  • 10 XII 2009 – XII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka;
  • 10 XII 2010 – XIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. Spór o prawdę.
 • Współorganizacja sympozjów i sesji edukacyjnych Fundacji Servire Veritati IEN w latach 1997 - 2006, a szczególnie:
  • Sympozjum pt. Podstawy ideowe reformy programowej edukacji w Polsce (Lublin 8 V 1999);
   Sesja z okazji Roku Jubileuszowego pt. Nieprzemijająca nowość chrześcijańskiej kultury u progu III Tysiąclecia (Toruń, 2-3 XII 2000);
  • Sesja pt. Jakie wychowanie? Jakie nauczanie? Polska szkoła w III Tysiącleciu (Toruń, 19-20 V 2001);
   Sesja z okazji Roku Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego pt. Trzeba, Aby On Królował. Kościół wobec problemów społecznych dzisiejszego czasu (Toruń, 23-24 VI 2001);
  • Sympozjum naukowe pt. Trzy lata reformy - raport (Toruń, 12 X 2002);
   Sympozjum naukowe pt. Kierunki przemian w polskim szkolnictwie. Ideowe źródła reformy edukacji (Jaworzno, 5 IV 2003);
  • I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. O naprawę polskiej szkoły (Lublin, 6 III 2004);
  • II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. O ethos nauczyciela (Lublin, 3 X 2004).
  • III Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. Jak kształtować charakter młodzieży (Lublin, 5 III 2005; współorganizator Katedra Pedagogiki Ogólnej KUL).
  • IV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. Reforma edukacji - założenia, skutki, drogi wyjścia (Lublin, 8 X 2005).
  • V Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. Szkoła wobec rozwoju dziecka - od dziecięctwa do dojrzałości (Lublin, 11 III 2006).
  • VI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. VI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. Pedagogika klasyczna wobec wyzwań współczesności (Lublin 10 III 2007)
  • Sympozjum pt. Kształtowanie charakteru młodzieży - teoria i praktyka (org. Fundacja Servire Veritati, Starostwo Powiatowe, Urząd Wojewódzki, Lublin 27 X 2007);
  • Konferencja Współczesne wychowanie a pedagogika klasyczna (org. Lubelski Kurator Oświaty, Fundacja Teresianum, Fundacja Servire Veritati, Lublin 5 XII 2007).
  • VII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. O młodość z charakterem (org. Fundacja Servire Veritati, Lublin 1 III 2008);
  • Sympozjum pt. Młodość bez uzależnień (org. Fundacja Servire Veritati, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Lublin 18 X 2008);
  • VIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku (org. Instytut Pedagogiki KUL, Fundacja Servire Veritati, Lublin 14 III 2009);
  • Sympozjum pt. Śladami Mistrzów: Woroniecki – Bednarski – Krąpiec (org. Fundacja Servire Veritati, Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Warszawa 28 V 2009)
  • Sympozjum Młodość bez agresji (org. Fundacja Servire Veritati, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Lublin 10 X 2009);
  • 5 V 2009, KUL – Miejsce i rola Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca we współczesnej filozofii polskiej i zagranicznej – wygłosił prof. dr hab. Mieczysław Markowski
  • 7 V 2010, KUL – Mieczysława A. Krąpca koncepcja kultury – wygłosił  prof. dr hab. Piotr Jaroszyński;
  • IX Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. Zawód: nauczyciel – trudności i perspektywy (org. Fundacja Servire Veritati, Instytut Pedagogiki KUL, Lublin 6 III 2010);
  • Sesja Polskość na emigracji (org. Fundacja Servire Veritati, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 16 IX 2010),
  • Sympozjum Młodość a nowe typy uzależnień (org. Fundacja Servire Veritati, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Lublin 16 X 2010).
 • Organizacja Wykładów Otwartych imienia Ojca Mieczysława A. Krąpca:
  • 5 V 2009, KUL – Miejsce i rola Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca we współczesnej filozofii polskiej i zagranicznej – wygłosił prof. dr hab. Mieczysław Markowski
 • Organizacja wykładów profesorów zagranicznych dla studentów filozofii teoretycznej KUL:
  • 2006 – prof. dr hab. Berthold Wald z Theologische Fakultät Paderborn z wykładami: Immortality. Josef Pieper on body, soul and mind [Nieśmiertelność. Josef Pieper o ciele, duszy i umyśle] (15 XII 2006); Zwei Konzepten von Willensfreiheit. Aristoteles, Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus im Kontext der aktuellen Diskussion w ramach IX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (14 XII 2006).
  • 2007 – prof. dr hab. Berthold Wald z Theologische Fakultät Paderborn z wykładami: Is there a non-christian Philosophy? (14 XII 2007); Desire of Certainly. Some remarks on a text of Josef Pieper (14 XII 2007), Bare facts or natures? Two concept of reality w ramach X Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (13 XII 2007).
  • 2008 – prof. dr hab. Berthold Wald z Theologische Fakultät Paderborn z wykładami: What is Philosophy?(12 XII 2008); Substantiality and personality – excludings concepts? (12 XII 2008), Certainty first. The loss of reality in modern realistic philosophies w ramach XI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (11 XII 2008).
  • 2009 - prof. dr hab. Berthold Wald z Theologische Fakultät Paderborn z wykładami: The reality and the good. A lecture on the moral philosophy of Josef Pieper (11 XII 2009; From is to ought. Is there in any case a natural fallacy? (11 XII 2009); Liebe und Erkenntnis. Über den Vorrang des Konkret-Wirklichen vor dem Begrifflich-Allgemeinen w ramach XII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (10 XII 2009).
 • Przewodniczenie w obradach sekcyjnych podczas organizowanych w KUL sympozjów z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu: IV Międzynarodowego Sympozjum Filozoficznego pt. Człowiek i państwo (27 IV 2005) oraz V Sympozjum pt. Polityka a religia (27 IV 2006), VI Sympozjum pt. Ewolucjonizm czy kreacjonizm (18 IV 2007) – org. Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej.
 • Przewodniczenie sympozjum pt. Śladami Mistrzów: Woroniecki – Bednarski – Krąpiec (org. Fundacja Servire Veritati, Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Warszawa 28 V 2009); prowadzenie podczas Sympozjum Młodość bez agresji (10 X 2009) – org. Fundacja Servire Veritati i Starostwo Powiatowe w Lublinie. Podsumowanie obrad IX Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. Zawód: nauczyciel – zagrożenia i perspektywy (org. Instytut Pedagogiki KUL, Fundacja Servire Veritati, Lublin 6 III 2010).
 • Organizacja I Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego z cyklu „Wielcy Polacy XX wieku” pod hasłem: Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP – kapłan, filozof, pedagog, patriota – niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej dla dzieci i młodzieży (organizatorzy Fundacja Deo et Patriae imienia Mieczysława A. Krąpca OP i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) (etap finałowy, Lublin, 6-7 V 2010).

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2011, godz. 09:31 - Andrzej Zykubek