• Sympozjum Arystotelesowskie w Kazimierzu Dolnym (listopad 1995) z wykładem: Problem prawa naturalnego w myśli Arystotelesa;
 • IV Międzynarodowa Konferencja w Wilnie pod hasłem Nauka a jakość życia (24-25 czerwca 1996) z tematem: Naukowe teorie prawa a wolność;
 • V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej w Lublinie pod hasłem Freedom in contemporaly culture (20-25 sierpnia 1996) z komunikatem: Prawo a wolność;
 • V Sympozjum Filozoficzne w Nowym Sączu pt. Wolność czy samowola? (8-10 luty 1996) z wykładem: Prawo a wolność
 • Konwersatorium O wybranych problemach filozofii prawa (wspólnie z K. Wroczyńskim) w czasie XXXVIII Tygodniu Filozoficznym (4-8 marca 1996) pod hasłem Prawa narodów. Od Pawła Włodkowica do Jana Pawła II.
 • V Międzynarodowa Konferencja w Wilnie pod hasłem Nauka a jakość życia (17-21 czerwca 1998) z tematem Wychowanie do dobra osoby celem prawa.
 • V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. Błąd antropologiczny i jego konsekwencje w kulturze (12 XII 2002) z tematem „Błąd antropologiczny” a prawo.
 • VIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne pt. Substancja – natura – prawo naturalne (15 XII 2005) z referatem: Pozytywizm prawny wobec prawa naturalnego.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wawrzynńcowi Grzymała Goślickiemu in memoriam (30 X 2007) z wykładem: Wychowawcza rola prawa w ujęciu Wawrzyńca Goślickiego.
 • X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie (Lublin 13 XII 2007) z referatem: Cel prawa i prawnego działania.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. O młodość z charakterem (org. Fundacja Servire Veritati, Lublin 1 III 2008) z wykładem: Prawo do wychowania;
 • XV Pojedynek Filozofów z prelekcją nt. Charakter a przyjaźń (org. Lubelskie Społeczne Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego, Lublin maj 2008);
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny (Warszawa 15-20 IX 2008) z wykładem: Antropologiczno-metafizyczne podstawy teorii praw człowieka;
 • XX Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie nt. Główne pojęcia filozofii Arystotelesa (org. Koło Filozoficzne Studentów KUL, Katedra Filozofii Boga, PTTA, Kazimierz Dolny 14-16 XI 2008) z wykładem: Teoria wychowania i charakteru według Arystotelesa
 • Sympozjum pt. Śladami Mistrzów: Woroniecki – Bednarski – Krąpiec (org. Fundacja Servire Veritati i Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Warszawa 28 V 2009) z komunikatem: Wzory wychowawczego mistrzostwa – wątki biograficzne.
 • XXI Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie nt. Główne pojęcia filozofii Arystotelesa (org. Koło Filozoficzne Studentów KUL, Katedra Filozofii Boga, PTTA, Kazimierz Dolny 23-25 XI 2009) z komunikatem: Arystotelesa koncepcja sprawiedliwości.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Filozofia Praw Człowieka (UKSW, Warszawa 12 V 2010) z wykładem: Antropologiczno-metafizyczne podstawy praw człowieka.

Autor: Katarzyna Stępień
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2011, godz. 09:25 - Andrzej Zykubek