Konferencja pt. Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych

 

Katedra Prawa Wyznaniowego wspólnie z II Katedrą Prawa Administracyjnego zorganizowały w dniu 10 czerwca 2008 r. w Auli Kard. Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL konferencję naukową pt. Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych. W czasie jej trwania połączono refleksję naukową z wymianą doświadczeń praktycznych. Oprócz wymiany informacji umożliwiono podmiotom kościelnym nawiązanie kontaktów z duchownymi i instytucjami mającymi doświadczenie i osiągnięcia w zakresie pozyskiwania takich środków.

PROGRAM.doc PROGRAM.doc

 

PROGRAM.pdf PROGRAM.pdf 

 

Zaproszenie.pdf Zaproszenie.pdf

 

plakat.pdf plakat.pdf

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2013, godz. 23:17 - Marta Ordon