INFORMACJE dla STUDENTÓW

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE i OGŁOSZENIA

 

 

MATERIAŁY  DLA  STUDENTÓW  WSZYSTKICH  KIERUNKÓW

 

 

 Dla studentów

PRAWA

 

Dla studentów 

PRAWA KANON

Dla studentów

ADMINISTRACJI

Dla studentów

EUROPEISTYKI

 

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DOKTORSKI

Z DYSCYPLINY PODSTAWOWEJ

 

 

Polecany podręcznik:       

A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 3, Warszawa 2011, ss. 330.

 

W podręczniku przedstawiono aktualnie obowiązujące unormowania dotyczące m. in.:
- konstytucyjnego statusu kościołów i innych związków wyznaniowych;
- wolności sumienia i religii;
- wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego;
- nauczania religii w szkołach publicznych;
- finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych;
- sytuacji prawnej osób duchownych;
- administracji wyznaniowej.
W trzecim wydaniu omówiono zmiany przepisów prawa polskiego od 2008 r. (dotyczące w szczególności równego traktowania bez względu na religię lub światopogląd oraz zniesienia Komisji Majątkowej). Uwzględniając postanowienia Traktatu z Lizbony i nowe akty unijnego prawa pochodnego rozbudowano omówienie stosunku Unii Europejskiej do religii i kościołów. Klikając na załączony plik można zapoznać się ze spisem treści podręcznika:Prawo_wyznaniowe_spis_tresci.pdf prawo_wyznaniowe_spis_tresci.pdf

 

 

 

Sukces Drużyny KUL w konkursie z prawa wyznaniowego>>>

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2019, godz. 14:34 - Michał Czelny