Pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego

 

Kierownik:    Ks. prof. dr hab. PIOTR STANISZ
       

 

Dr hab. ANNA TUNIA, prof. KUL

 

Dr ANETA ABRAMOWICZ, adiunkt

 

Dr MICHAŁ ZAWIŚLAK, adiunkt

 

Ks. mgr lic. MICHAŁ CZELNY, asystent, sekretarz 

 

 

Pracownicy Katedry po uroczystości odnowienia doktoratu Ks. prof. Henryka Misztala, 6 czerwca 2018 r. (od lewej: ks. mgr Michał Czelny, ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz, dr Marta Ordon, ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, dr Aneta Abramowicz, dr Michał Zawiślak /fot. Dominika Flis/)

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2022, godz. 01:43 - Marta Ordon