Galerie zdjęć / Filmy

 

medal_za_zasugi_120Nadanie Ks. Prof. Henrykowi Misztalowi medalu za zasługi dla KUL

 

wrczenie_ducinaltum_120Wręczenie Księgi Jubileuszowej Ks. Prof. Henrykowi Misztalowi oraz relacja z uroczystości w AKF

 

jubileusz_120Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa Ks. Prof. Henryka Misztala

 

ikonka_zdjecia_z_konferencji_mini.jpgKonferencja naukowa Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)

  

Tv KUL: ks. prof. Henryk Misztal - co to jest świętość?

 

 Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia", Pytania po drodze: Rozdział Kościoła od Państwa, odpowiada dr Michał Zawiślak

 

  Sympozjum pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne

 

XIOSPW XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania"

 

ospw_mini XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego

 

4503_630761 Msza Święta inaugurująca rok akademicki 2014/2015, sprawowana w Kościele Akademickim KUL pod przewodnictwem Ks. Piotra Stanisza

 

Homilia Tv KUL: Ks. Piotr Stanisz, Homilia na rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015

 

klauzulasumieniaKs. prof. Piotr Stanisz, Sprzeciw sumienia a prawo państwowe

 

 Międzynarodowa konferencja "Religion in floating territories"

 

Zaproszenie_Obecnosc_krzyza...minimini Międzynarodowa konferencja pt. "Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich"

 

 Międzynarodowa konferencja "Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich"

 

 Międzynarodowa konferencja "Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich"

 

 Międzynarodowa konferencja "Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich

 

Uroczystość 80. urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala

 

 Uroczystość 80. urodzin Ks. Prof. Henryka Misztala

 

 9.06.2017 - Msza św. na rozpoczęcie konferencji pt. "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II"

 

 "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II". Międzynarodowa konferencja naukowa w 30 rocznicę wizyty Papieża Polaka w KUL

 

 Międzynarodowa konferencja pt. "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II"

 

 

 Uroczystość odnowienia doktoratu ks. prof. Henryka Misztala 

 

 Uroczystości pogrzebowe Ks. prof. Henryka Misztala

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2020, godz. 19:37 - Marta Ordon