Prawo cmentarne

(konwersatorium)

Prawo - studia stacjonarne, rok akad. 2019/2020

 

 

 

 

 

ZASADY ZALICZEŃ

Ocena końcowa zależy od ilości zgromadzonych w trakcie zajęć punktów. Punktacja jest następująca:

20-17 (5,0)

16-13 (4,5)

12-9 (4,0)

8-6 (3,5)

5-3 (3,0)

2-… (2,0)

 

1.  TEST końcowy – 20 pktów (jednokrotnego wyboru, bez punktów ujemnych)

Za ściąganie na teście – (-10 pktów)

 

2.  Obecności:

a) wszystkie obecności – BONUS 5 pkt. (usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim lub zaliczone na konsutacjach do max. 3 tyg. po nieobecności

b) jedna nieobecność – brak BONUSU

c) powyżej jednej nieobecności nieusprawiedliwionej – (- 2 pkt)

 

3.  Aktywność na zajęciach:

a) referat – max. 5 pktów

b) aktywność na zajęciach – max 5 pkt. za jedne zajęcia

c) nieprzygotowanie do zajęć – (max. - 2 pkt.)

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 09:53 - Michał Czelny