Prawo cmentarne

(konwersatorium)

Prawo - studia stacjonarne, rok akad. 2019/2020

 

UWAGA!

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami zajęcia nie odbędą się w dniach 18.03 i 1.04.

Zatem, proszę o samodzielne przestudiowanie w domu: 

1) art. 1-10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków

4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby

5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków

 

Życzę dobrej i owocnej pracy domowej, należytego studiowania, nie marnując czasu. Ufam, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli się już spotkać razem. Pamiętam o Was w modlitwie i życzę dużo zdrowia i siły na ten czas.

X. Michał Czelny

 

 

 

ZASADY ZALICZEŃ

Ocena końcowa zależy od ilości zgromadzonych w trakcie zajęć punktów. Punktacja jest następująca:

20-17 (5,0)

16-13 (4,5)

12-9 (4,0)

8-6 (3,5)

5-3 (3,0)

2-… (2,0)

 

1.  TEST końcowy – 20 pktów (jednokrotnego wyboru, bez punktów ujemnych)

Za ściąganie na teście – (-10 pktów)

 

2.  Obecności:

a) wszystkie obecności – BONUS 5 pkt. (usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim lub zaliczone na konsutacjach do max. 3 tyg. po nieobecności

b) jedna nieobecność – brak BONUSU

c) powyżej jednej nieobecności nieusprawiedliwionej – (- 2 pkt)

 

3.  Aktywność na zajęciach:

a) referat – max. 5 pktów

b) aktywność na zajęciach – max 5 pkt. za jedne zajęcia

c) nieprzygotowanie do zajęć – (max. - 2 pkt.)

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2020, godz. 09:29 - Michał Czelny