Stopka redakcyjna

 

ARTYKUŁY

The Culture of Language versus Logical Culture in John Locke’s Thought (Sum.) 25

Dusza, umysł, ciało i nieśmiertelność: wyzwanie naturalizmu (Streszcz.) 73

Soul, Mind, Body, and Immortality: Challenge of Naturalism (Sum.) 73

Community as Ontology according to Jean-Luc Nancy (Sum.) 96

Thomas Aquinas’ Metaphysics of Creation as Relation (Sum.) 113

Czy „domniemanie ateizmu” jest faktycznie neutralną procedurą? Krytyczna analiza stanowiska Anthony’ego Flew (Streszcz.) 132

Is “The Presumption of Atheism” in Fact a Neutral Procedure? A Critical Examination of Antony Flew’s Position (Sum.) 132


TŁUMACZENIA

 


RECENZJE

 


SPRAWOZDANIA

 

Contents 91

Spis treści 95

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2014, godz. 16:10 - Anna Starościc