Stopka redakcyjna

 

ARTYKUŁY POŚWIĘCONE FILOZOFII XVII WIEKU*

 

Filozofia XVII wieku i jej historia – wprowadzenie (Przemysław Gut) 7

Descartes and the Problem of Immortality of the Human Soul (Sum.) 31

The Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethica (Sum.) 49

The Issue of the “Occult Qualities” in the 17th-Century Discussions on the Nature of Material World (Sum.) 63

John Locke’s Concept of Tolerance as a Reaction to the Principle “cuius regio, eius religio” (Sum.) 84

Gilles Ménage and His Work Historia mulierum philosopharum (Sum.) 100

The Development of Medicine and the Level of Health Consciousness in the 17th Century (Sum.) 120

 

* Przygotowanie niniejszego zbioru tekstów wraz z Wprowadzeniem powstała w ramach grantu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki nr. umowy: UMO-2012/07/B/HS1/01959.

 

ARTYKUŁY

O tym, w jaki sposób Russell nie docenił Fregego (Streszcz.) 133

Getting Straight on How Russell Underestimated Frege (Sum.) 133

God and Antirealism (Sum.) 161

Astrology and Naturphilosophie: A Case of Johann Wilhelm Andreas Pfaff (1774-1835) (Sum.) 179

“Simultaneousness” and “Nowness”: Physics and Metaphysics of Time (Sum.) 204


TŁUMACZENIA

 
RECENZJE

 

 

Contents 147

Spis treści 149

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2016, godz. 17:50 - Anna Starościc