Stopka redakcyjna

 

 ARTYKUŁY

 

Archaeology of Cognitive Science: Michel Foucault’s Model of the Cognitive Revolution (Sum.) 32

Archeologia kognitywistyki — Michaela Foucaulta model rewolucji kognitywnej (Streszcz.) 32

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-1

Language as a Necessary Condition for Com­plex Mental Content (Sum.) 55

Język jako warunek konieczny złożonej treści mentalnej (Streszcz.) 56

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-2

Objections to Computationalism: A Survey (Sum.) 75

Zarzuty wobec komputacjonalizmu — przegląd (Streszcz.) 75

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-3

Once More about Moore’s Paradox in Epistemic Logic and Belief Change Theory (Sum.) 98

Jeszcze raz o paradoksie Moore'a w logice epistemicznej i teorii zmian przekonaniowych (Streszcz.) 99

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-4

Mindreading in the Animal King­dom: Philosophical Controversies (Sum.) 122

Czytanie umysłu w królestwie zwierząt: kontrowersje filozoficzne (Streszcz.) 122

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-5

Contextual Emergence and Its Applications in Philosophy of Mind and Cognitive Science (Sum.) 145

Emergencja kontekstowa i jej zastosowania w filozofii umysłu i kognitywistyce (Streszcz.) 145

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-6

Consciousness and Perception from Biological Externalism Point of View (Sum.) 162

Czytanie umysłu w królestwie zwierząt: kontrowersje filozoficzne (Streszcz.) 162

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-7

Distribution Laws in Weak Positional Logics (Sum.) 178

Prawa dystrybucyjne w słabych logikach pozycyjnych (Streszcz.) 178

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.3-8

 

Spis treści 281

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018, godz. 13:42 - Andrzej Zykubek