Zapraszamy P.T. Studentów Administracji do udziału w otwartym seminarium naukowym nt. aktualnych zagadnień w działalności wyznaniowej administracji rządowej, które odbędzie się z udziałem pracowników Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dniu 4 kwietnia 2014 r. (piątek) w Collegium Iuridicum przy ul. Spokojnej 1, w Auli CI-300, od godz. 15.00.

W spotkaniu udział wezmą:

- mgr Monika Piszcz-Czapla, Naczelnik Wydziału Regulacji Prawnych i Funduszu Kościelnego DWRMNE

- mgr Mariusz Radajewski, Naczelnik Wydziału Rejestru oraz Obsługi Organizacyjno-Administracyjnej DWRMNE

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2014, godz. 12:59 - Marta Ordon