Zagadnienia na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej

  1. Polski model relacji Państwo – Kościół

  2. Wolność myśli, sumienia i religii

  3. Formy regulacji sytuacji prawnej kościołów i innych związków wyznaniowych

  4. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych

  5. Prawnokarna i cywilnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 12:55 - Marta Ordon