Zainteresowania naukowe
 • filozofia nauk przyrodniczych,
 • historia i filozofia kosmologii pierwszej połowy XX w.,
 • aksjologiczna problematyka wyboru teorii przyrodniczych,
 • relacja nauka-religia.

 

Życiorys naukowy
 • Od 15.07.2020 – członek korespondent Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL.
 • Od 1.10.2019 – adiunkt w Katedrze Filozofii Religii KUL.
 • Od 1.09.2019 prodziekan Wydziału Filozofii KUL.
 • 22.05.2019 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie monografii pt. Pozaempiryczne kryteria oceny teorii w kosmologicznej praktyce badawczej.
 • Od 4.04.2019 do 20.11.2019 – sekretarz techniczny Roczników Filozoficznych.
 • Od 1.03.2017 do 30.09.2019 – asystent w Katedrze Filozofii Religii KUL.
 • Od 12.05.2014 do 28.02.2017 – adiunkt w Katedrze Filozofii Religii KUL.
 • Od 10.01.2013 – sekretarz Wydziału Filozofii Towarzystwa Naukowego KUL.
 • 2012 – miesięczny pobyt naukowy w Londynie finansowany przez Towarzystwo Przyjaciół KUL w Londynie
 • Od 1.07.2010 do 11.05.2014 – adiunkt w Katedrze Filozofii Kosmologii KUL.
 • Od 1.10.2008 do 30.09.2012 – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Radzie Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL.
 • Od 1.09.2007 do 30.06.2010 – adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody Nieożywionej KUL.
 • Od 17.11.2006 do 14.07.2020 – członek współpracownik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL.
 • 27.04.2006 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, na podstawie pracy pt. Edwarda Artura Milne'a kosmologia i jej filozoficzne implikacje, obronionej na Wydziale Filozofii KUL (prom. J. Turek, rec. Z. HajdukM. Tempczyk[autoreferat].
 • Od 1.02.2006 do 31.08.2007 – etat asystenta w Katedrze Filozofii Przyrody Nieożywionej KUL.
 • Od 9.10.2005 – członek Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
 • Od 17.09.2003 do 22.09.2008 – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Radzie Wydziału Filozofii KUL
 • Od 1.10.1998 do 31.01.2006 – 6/7 etatu na stanowisku asystenta w Katedrze Filozofii Przyrody Nieożywionej, w Instytucie Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL.
 • 1997 – 4-miesięczny pobyt naukowo-językowy w Londynie finansowany przez Fundację Renovabis.
 • 1993-2001 – studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL.
 • 1988 – tytuł magistra teologii uzyskany w Instytucie Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego KUL; praca magisterska pt. „Satyagraha" Gandhiego w relacji do idei wyzwolenia ostatnich dokumentów Kościoła, napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Seweryna Rosika.
 • 1982-1988 – studia teologiczne w Warmińskim Seminarium Duchownym „HOSIANUM" w Olsztynie.
 • 1982 – matura w LO w Węgorzewie w klasie o profilu matematyczno-fizycznym.

góra strony

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2021, godz. 22:26 - Andrzej Zykubek