Z wielką przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się antologia 37 tekstów z zakresu analitycznej filozofii religii pt. Teizm, ateizm i religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej. Redaktorami i tłumaczami opracowania są prof. Piotr Gutowski i dr Marcin Iwanicki.