Katedra Prawa Karnego wraz z Katedrą Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz z

Katedrą Stosunków Międzynarodowych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zapraszają na konferencję naukową pt.

 

CYBERTERRORYZM ZAGROŻENIEM XXI WIEKU
PERSPEKTYWA PRAWNA I POLITOLOGICZNA

 

która odbędzie się w

dniu 15 marca 2012 r.

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

w Collegium Jana Pawła II, C-1031

 

 

Program Konferencji

 

9.30-9.45 OTWARCIE KONFERENCJI (A. Podraza)

Jego Magnificencja Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Marcin Kaczmarczyk, przedstawiciel Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

 

9.45-10.30 CYBERTERRORYZM A PRZEMIANY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO W OKRESIE POZIMNOWOJENNYM (K. Wiak)

- Przeobrażenia zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie pozimnowojennym

Prof. dr hab. Marek Pietraś, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

- Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

10.30-10.45 DYSKUSJA

 

10.45-11.00 PRZERWA NA KAWĘ

 

11.00-12.00 WALKA Z TERRORYZMEM I CYBERTERRORYZMEM – DOŚWIADCZENIA NARODOWE (A. Podraza)

- Strategia Niemiec przeciwdziałania cyberterroryzmowi

Dr Uwe Fischer, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN

- Czy Polska obroni się przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni?

Dr Krzysztof Liedel, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego

12.00-12.30 DYSKUSJA

 

12.30-12.45 PRZERWA NA KAWĘ

 

12.45-13.30 PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE (K. Wiak)

- Rozwój współczesnych technologii informacyjnych w kontekście przyszłych zagrożeń: aspekty prawne

Prof. dr hab. Paweł Fajgielski, kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem

Dr Aleksandra Suchorzewska, Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

13.30-13.45 DYSKUSJA

 

13.45-15.00 OBIAD

 

15.00-15.45 WALKA Z CYBERTERRORYZMEM I CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ – ASPEKTY INSTYTUCJONALNE (A. Podraza)

- Strategia Unii Europejskiej w zwalczaniu cyberterroryzmu i cyberprzestępczości

Dr Filip Jasiński, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli (wystąpienie online)

- Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa teleinformatycznego

Dr Marek Grajek, zastępca dyrektora Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

15.45-16.00 DYSKUSJA

 

16.00-16.45 PRAWNE ASPEKTY WALKI Z CYBERTERRORYZMEM (P. Fajgielski)

- Strategie walki z cyberterroryzmem – aspekty prawne

Dr Mariusz Czyżak, Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej

- Prawnokarne środki przeciwdziałania cyberterroryzmowi

Prof. dr hab. Krzysztof Wiak, kierownik Katedry Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

16.45-17.00 DYSKUSJA

 

17.00-17.15 PRZERWA NA KAWĘ

 

17.15-17.45 Strategia Stanów Zjednoczonych w przeciwdziałaniu ataków w cyberprzestrzeni (A. Podraza)

Dr Martin C. Libicki, Rand Corporation, Washington Office (wystąpienie online)

17.45-18.00 DYSKUSJA

 

18.00-18.45 PRYWATNE I PAŃSTWOWE WOJNY W SIECI (P. Fajgielski)

- Czy haker może wypowiedzieć wojnę? (kazus Wikileaks)

Mgr Paweł Potakowski, doktorant, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Państwowy cyberterroryzm

Dr Wojciech Gizicki, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

18.45-19.00 DYSKUSJA

 

19.00-19.15 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


19.30-21.30 KOLACJA

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2012, godz. 20:57 - Marta Ordon