Konferencje zorganizowane przez pracowników Katedry Prawa Karnego:

· Ochrona życia w nowym kodeksie karnym, KUL 15.12.1998.
· Sto lat polskiego prawa karnego, KUL 29.11.1999.
· Prawo karne stanu wojennego, KUL 21.03.2002.
· Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-89, KUL 4.04.2003.
· Prawo karne i jego instytucje według Profesora Juliusza Makarewicza, KUL 27.04.2004.
· Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, KUL 10.05.2005.
· Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, KUL 24.04.2006.
· Hominum causa omne ius constitutum est, KUL 25.10.2006.

· Promocja książki Prof. Juliusza Makarewicza: Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe, KUL 1.03.2010.

· Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa prawna i politologiczna, KUL 15.03.2012

· Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 roku, KUL 24.05.2012

· Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości, KUL 12.12.2013

· Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., KUL 26.05.2015

· WARTOŚĆ ŻYCIA. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia (konferencja międzynarodowa), KUL, 27.11.2015

 

 

 

 

Autor: Radosław Hałas
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2015, godz. 11:38 - Zuzanna Gądzik