Egzamin dla doktorantów z dyscypliny podstawowej – zagadnienia z zakresu prawa karnego:

 

1. Zasada legalizmu (nullum crimen sine lege)

2. Zasada winy

3. Definicja i struktura przestępstwa

4. Formy stadialne i zjawiskowe

5. Definicja, cechy i cele kary

Autor: Sławomir Hypś
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2013, godz. 15:36 - Radosław Hałas