Od lewej: D.Szeleszczuk, Z. Gądzik, M. Gałązka, K. Wiak, S. Hypś

Pracownicy Katedry Prawa Karnego:

 

Kierownik: Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. nadzwyczajny

 

Dr Małgorzata Gałązka, adiunkt

 

Dr Zuzanna Gądzik, asystent, sekretarz

 

Dr Sławomir Hypś, adiunkt

 

Dr Małgorzata Kuć, adiunkt

  

Dr Damian Szeleszczuk, adiunkt 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2018, godz. 23:47 - Zuzanna Gądzik