Od lewej: D.Szeleszczuk, Z. Gądzik, M. Gałązka, K. Wiak, S. Hypś

Pracownicy Katedry Prawa Karnego:

 

Kierownik: Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. nadzwyczajny

 

Dr hab. Filip Ciepły, prof. nadzwyczajny

 

Dr Małgorzata Gałązka, asystent

 

Dr Zuzanna Gądzik, adiunkt, sekretarz

 

Dr Sławomir Hypś, adiunkt

 

Dr Małgorzata Kuć, adiunkt

  

Dr Damian Szeleszczuk, adiunkt 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2020, godz. 19:08 - Zuzanna Gądzik