Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL

Katedra Prawa Karnego rozpoczęła w 1999 r. serię wydawniczą, zawierającą materiały z konferencji naukowych organizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a od 2009 r. prace Prof. Juliusza Makarewicza. Redaktorem serii jest prof. Alicja Grześkowiak:

1. Ochrona życia w nowym kodeksie karnym, Lublin 1999,
2. Sto lat polskiego prawa karnego, Lublin 2002,
3. Prawo karne stanu wojennego, Lublin 2003,
4. Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-89, Lublin 2004,
5. Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, Lublin 2005,
6. Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2006,
7. Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007.

8. Juliusz Makarewicz, Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe, Lublin 2009.

9. Juliusz Makarewicz, Prace rozproszone. Tom 1. Publikowane w latach 1895-1901, Lublin 2010

10. Juliusz Makarewicz, Prace rozproszone. Tom 2. Publikowane w latach 1902-1913, Lublin 2012

11. Juliusz Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, wyd. 5, (Reprint), Lublin 2012

 

Kliknij, aby zamknąć...

 

Kolejne tomy serii, które znajdują się w trakcie opracowania redakcyjnego, będą poświęcone dziełom rozproszonym Profesora Juliusza Makarewicza.

Autor: Radosław Hałas
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2012, godz. 12:03 - Radosław Hałas