2024

W dniu 10 czerwca 2024 r. dr Zuzanna Gądzik wygłosiła referat pt. "Czy za założenie fałszywego profilu w mediach społecznościowych grozi odpowiedzialność karna? - o kradzieży tożsamości i nie tylko" - podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Świadomość cyberzagrożeń wśród pokolenia Z" (WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa).

 

Dr Zuzanna Gądzik wygłosiła referat "Prawo łowieckie to nie wszystko - prawnokarna ochrona zwierząt wolnożyjących (dzikich)" podczas ogólnoposlkiej konferencji Ochrona dobrostanu zwierząt w teorii i praktyce (Warszawa, 3 czerwca 2024 r.).

 

Dr Zuzanna Gądzik wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawna ochrona zwierząt. Aspekty praktyczne i teoretyczne", podczas której wygłosiła referat "Psie serce?" - prawne aspekty transplantacji ksenogenicznych (Poznań, 19 kwietnia 2024 r.).

 

 

8 kwietnia 2024 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL odbył się ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych moot court - "Alicja w Krainie Paragrafów". W składzie oceniającym zasiadł m.in. prof. Krzysztof Wiak.

 

 

img_1110

 

 

Dr Zuzanna Gądzik uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Ochrona zwierząt w Polsce jako wyzwanie dla prawa karnego i kryminologii", która odbyła się w dniach 21-22 marca 2024 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wygłosiła referat "Egzotyczne zwierzęta i jak je znaleźć - prawnokarna ochrona gatunków obcych w Polsce. 

 

 

Prof. Krzysztof Wiak wziął udział w corocznym posiedzeniu Papieskiej Akademii Życia, nt. Human. Meaning and challenges (Rzym, 12-14 lutego 2024 r.) i wygłosił referat poświęcony dr Wandzie Półtawskiej. 

 

 

 

Ukazało się 2 wydanie Kazusów materialno-procesowych z Prawa karnego autorstwa dr Zuzanny Gądzik oraz dr. Adriana Zbiciaka (z Katedry Postępowania Karnego KUL).

 

Prawo karne. Kazusy materialno-procesowe

 

Prof. Krzysztof Wiak został laureatem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

Zdjęcie 19  Zdjęcie 27

  

Dr Zuzanna Gądzik wygłosiła referat pt. Catfishing - perspektywa prawnokarna, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Cyberprzestępczość a polskie prawo karne (Lublin, 19 stycznia 2024 r.).

 

Ukazało się 8. wydanie Komentarza do Kodeksu karnego, pod red. prof. Alicji Grześkowiak i prof. Krzysztofa Wiaka.

 

Kodeks karny. Komentarz

2023

Ukazało się 5. wydanie repertorium Prawo karne. Pytania, kazusy, tablice oraz 8. wydanie podręcznika Prawo karne - autorstwa pracowników Katedry Prawa Karnego KUL

 

 

 

 

 

Ukazało się 2. wydanie podręcznika Prawo nieletnichautorstwa Pani prof. Alicji Grześkowiak.

 

Prawo nieletnich z testami online

 

 

Dnia 14 grudnia 2023 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Skowrona ("Odpowiedzialnośc karna osoby prowadzącej pojazd mechaniczny pod wpływem narkotyków"). Promotorem pracy był Pan prof. Krzysztof Wiak, natomiast recenzentami: prof. Czesław Kłak (UP  w Krakowie), prof. Janusz Sawicki (UWr) oraz prof. Aneta Michalska-Warias (UMCS).

 

dr hab. Małgorzata Gałązka wygłosiła referat pt. Zasada ludzkiej godności a ochrona prawa do życia, podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Przemiany kulturowe wyzwaniem dla współczesnego świata" (28 października 2023 r., Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy).

 

Podczas Seminarium Toruńskiego „Od Mikołaja Kopernika do Jana Pawła II” oty medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej" odebrała Pani Prof. Alicja Grześkowiak.

 

Prof. Krzysztof Wiak w dniach 4-9 czerwca 2023 r. brał udział w programie Erasmus+ (Staff Mobility For Teaching) na Sulkhan Saba Orbeliani Univeristyw w Tbilisi. W ramach spotkań z doktorantami wygłosił m.in. wykład nt. Genocide in Polish Criminal Law w trakcie konferencji Law and Global Security.

 

 

W dniu 25 maja 2023 r. dr Zuzanna Gądzik wygłosiła wykład dla członków Koła Naukowego Prawa Karnego "Iustitia" Uniwersytetu Rzeszowskiego nt. "Odpowiedzialność karna czarnych bohaterów z bajek Disneya").

 

Pracownicy Katedry Prawa Karnego KUL zorganizowali w dniu 22 maja 2023 r. ogólnopolską konferencję naukową "Reforma Kodeksu karnego z 7 lipca 2023 r.". W jej trakcie referaty wygłosili:

  • dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. AKP (referat: Odpowiedzialność karna nieletniego na podstawie Kodeku karnego);
  • dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL (referat: Przyjęcie zlecenia zabójstwa);
  • dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL (referat: Przedawnienie);
  • dr hab. Małgorzata Gałązka i dr Sławomir Hypś (referat: Kara łączna);
  • dr Zuzanna Gądzik i dr Damian Szeleszczuk (referat: Okoliczności łagodzące i obciążające jako dyrektywy wymiaru kary).

 

 

 

 

Fotorelacja

 

Dr Zuzanna Gądzik wygłosiła referat "Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów sportowych" w czasie ogólnopolskiej konfererencji naukowej "Zwierzęta i prawo" na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 18 maja 2023 r.

 

 

W dniu 15 maja 2023 r. na WPPKiA KUL odbył się ogólnopolski konkurs moot court "Alicja w Krainie Paragrafów". W komisji oceniającej zasiadł m.in. prof. Krzysztof Wiak.

 

 

 

 

 

W dniu 12 maja 2023 r. prof. Krzysztof Wiak wygłosił referat "Ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę" podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę: Polska - Słowacja - Ukraina - Niemcy" oranizowanej przez KUL i PAN.

 

Dr Zuzanna Gądzik w dniach 8-12 maja 2023 r. uczestniczyła w progarmie Erasmus+ (Staff Mobility of Teaching) na Uniwersytecie w Maladze.

 

zdjecie_whatsapp_2023-05-12_o_10-52-12

 

W dniu 13 marca 2023 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Sztolf pt. Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym i polskim prawie karnym. Promotorem pracy był dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, natomiast recenzentami: prof. dr hab. Mirosław Sadowski (UWr) oraz dr hab. Aneta Łyżwa (UWM). Serdecznie gratulujemy! 

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, w dniach 20-22 lutego 2023 r. uczestniczył w dorocznym posiedzeniu Papieskiej Akademii Życia, w trakcie którego otrzymał insygnia członka zwyczajnego. Posiedzenie było połączone z międzynarodową konferencją "Converging on the Person. Emerging Technologies for the Common Good" (https://www.academyforlife.va/content/pav/en/events/assembly-2023--converging-technologies.html)

 

 

Nakładem wydawnictwa Biały Kruk ukazała się książka autorstwa Wojciecha Polaka, Sylwii Galij-Skarbińskiej oraz ks. Michała Damazyna "Najmłodsi bohaterowie. Historia polskich dzieci X-XXI w. Opowieści o walce i cierpieniu", dedykowana Pani prof. Alicji Grześkowiak.

 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 5 lutego 2023 r. zmarła nasza Koleżanka - dr Małgorzata Kuć. Wieczny odpoczynek racz dać jej Panie...

dscn0582

 

2022

Dr hab. Małgorzata Gałązka otrzymała Lubelską Nagrodę Naukową im. Profesora Edmunda Prosta za książkę  pt. "Prawnokarne granice nowatorskiej interwencji medycznej". Serdecznie gratulujemy!

 

324254188_477474181128721_2070551725238489984_n

(fot. Iwona Burdzanowska (Radio Lublin))

 

Dr Zuzanna Gądzik zajęła I miejsce w kategorii "Najlepszy dydaktyk WPPKiA" w ramach plebiscytu "Osobistość WPPKiA 2022", organizowanego przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL.

 

Minister Edukacji i Nauki nadał dr Zuzannie Gądzik Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

Zdjęcie 43

 

W dniu 19 grudnia 2022 r. dr Zuzanna Gądzik wygłosiła wykład dla członków Koła Naukowego Prawa Karnego "Iustitia" Uniwersytetu Rzeszowskiego nt. "Za co odpowiadaliby Harry i Marv?" (na podstawie filmu "Kevin sam w domu").

 

Dr Zuzanna Gądzik wzięła udział w Dniach Prawa Medycznego, organizowanych przez ELSA Lublin w dniach 13-15 grudnia 2022 r. W ich ramach wygłosiła wykład nt. Korupcja w służbie zdrowia - ujęcie prawnokarne.

 

Dr Marzena Czochra zajęła II miejsce w Konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych, organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości - za pracę doktorską pt. Prawnokarna ochrona zdrowia dziecka poczętego w Polsce i Hiszpanii (promotor: prof. Krzysztof Wiak). Serdecznie gratulujemy!

 

 

Prof. Krzysztof Wiak wygłosił referat "Ludobójstwo - agresja - terroryzm. Normatywna kategoryzacja pojęć" podczas międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej "Europa ojczyzn - Europa wartości" w ramach Kongeresu "Jeden świat - wiele kultur", organizowanego przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy (22 października 2022 r.).

 

Prof. Filip Ciepły w dniu 21 października 2022 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Changing Penologies and European Crime Policy: Theory and Practice in the Global Context", w czasie któej wygłosił referat nt. "The political agenda of the prison abolition movement".

 

W dniu 20 października 2022 r. prof. Krzysztof Wiak i dr Zuzanna Gądzik wzięli udział w otwartym seminarium "Equal rights, Churches, and religious freedom" organizowanym przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL. W jego trakcie dr Zuzanna Gądzik wygłosiła referat nt. Criminal law protection of religious feelings in relation to freedom of expression.

 

 

 

Ojciec Święty Franciszek dnia 15 października 2022 r. nominował prof. Krzysztofa Wiaka na członka zwyczajnego Papieskiej Akademii Pro Vita (https://www.ekai.pl/profesor-z-kul-u-czlonkiem-zwyczajnym-papieskiej-akademii-pro-vita/)

 

 

W dniu 11 października 2022 r. dr Zuzanna Gądzik wygłosiła prelekcję nt. Czy superbohaterowie mogliby odpowiadać karnie? dla uczniów klas prawniczych LO w Radzyniu Podlaskim. 

 

 

W dniu 30 września 2022 r. Premier Mateusz Morawiecki powołał prof. Krzysztofa Wiaka na członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (XIV kadencji).

 

Prof. Krzysztof Wiak uczestniczył w dniach 13-17 czerwca 2022 r. w programie Erasmus+ (Staff Mobility of Teaching) na Sulkhan-Saba Orbeliani University w Tbilisi.

 

 

 

W roku akademickim 2021/2022 dr Zuzanna Gądzik wygłosiła 3 prelekcje w ramach Koła Naukowego Studentów Prawa KUL (Lego-kazusy; Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w social mediach; "Dowód uznania zostawiam na parapecie..." - korupcja w służbie zdrowia - ujęcie prawnokarne") oraz wspólnie z dr. Adrianem Zbiciakiem (z Katedry Postępowania Karnego KUL) brała udział w przygotowaniu symulacji rozprawy karnej. 

 

 

 

W dniu 10 czerwca 2022 r. dr Damian Szeleszczuk oraz dr Zuzanna Gądzik wygłosili referat nt. "Degradacja w świetle projektowanych zmian kodeksu karnego", podczas I Ogólnopolskiej Konferencji "Reforma prawa karnego wojskowego w kontekście aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego", organizowanej przez Akademię Pomorską w Słupsku.

 

Prof. Krzysztof Wiak w dniach 2-3 czerwca 2022 r. brał udział w ogólnopolskiej konferencji "Bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka" w Gniewie, organizowanej przez wydziały prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wygłosił referat nt. "Odpowiedzialność karna za zabójstwo w projekcie Kodeksu karnego z 22 lutego 2022 r. (Druk nr 2024)".

 

 

Dnia 25 maja 2022 r. Pani prof. Alicja Grześkowiak otrzymała z rąk Prezesa Rady Ministrów Odznakę Honorową za Zasługi dla Legislacji. Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

 

W dniu 20 maja 2022 r. dr Zuzanna Gądzik wygłosiła referat pt. "Przemoc wobec zwierząt wykorzystywanych do celów sportowych - perpektywa prawnokarna", podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zwierzęta jako ofiary przemocy", organizowanej przez Koło Naukowe Praw Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Dr Zuzanna Gądzik w dniach 25-29 kwietnia 2022 r. uczestniczyła w progarmie Erasmus+ (Staff Mobility of Teaching) na Uniwersytecie Francisco de Vitoria w Madrycie; natomiast w okresie 9-13 maja 2022 r. - na Uniwersytecie w Maladze.

 

 

 

 

Podczas ogólnopolskiej konferencji "Prawnokarna ochrona zdrowia", organizowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w dniu 13 kwietnia 2022 r. dr Zuzanna Gądzik wygłosiła referat nt. Klauzula dobrego Samarytanina - perspektywa prawnokarna.

 

 

Dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL wygłosił referat nt. "Przesłanki kryminalizacji obrazy uczuć religijnych" podczas konferencji naukowej  „Wolność religijna wobec zagrożeń współczesności", zorganizowanej w Toruniu przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej - Akademię Nauk Stosowanych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Ochrony Praw Chrześcijan i Fundację Lux Veritatis.

 

W dniu 5 kwietnia 2022 r. dr Zuzanna Gądzik wzięła udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Praw Człowieka "Tezy Równości" (organizowanej przez ELSA), podczas której wygłosiła referat pt. Przestępstwa popełniane z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych.

 

 

Dnia 10 stycznia 2022 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Zaborskiej ("Przepadek w polskim prawie karnym"). Promotorem pracy był prof. Krzysztof Wiak, natomiast recenzentami: prof. Katarzyna Nazar (UMCS) oraz prof. Tomasz Oczkowski (UMK).

 

2021

 

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r. dr Zuzanna Gądzik i dr Damian Szeleszczuk odbyli staż naukowy w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UMCS. W tym samym okresie staż naukowy w Katedrze Prawa Karnego KUL realizowały dr Aleksandra Nowosad oraz dr Patrycja Kozłowska-Kalisz.

 

 

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

 

whatsapp_image_2021-12-02_at_10.55.36 

 

 

Dr Zuzanna Gądzik oraz dr Damian Szeleszczuk wygłosili referat pt. "Urbex- perspektywa prawnokarna" na międzynarodowej konferencji naukowej - "Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny" (Rzeszów, 26 listopada 2021 r.).

 

Dr Zuzanna Gądzik oraz dr Damian Szeleszczuk w dniu 22 listopada 2021 r. wzięli udział w spotkaniu eksperckim, organizwanym przez Koło Naukowe Prawa Karnego Porónawczego UMCS, podczas którego wygłosili referat na temat "Tajniki prawa karnego cmentarnego".

 

Pracownicy Katedry Prawa Karnego KUL w dniu 18 listopada 2021 r. zorganizowali wewnętrzne seminarium nt. Prawnokarnej ochrony granic. Podczas spotkania swoje referaty wygłosili: dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL ("Ochrona granicy państwa w perspektywie zagrożeń informacyjnych"), dr Małgorzata Kuć ("Hybrydowość konfliktu w kontekście problemów na granicy polsko-białoruskiej") oraz pracownicy Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMCS - dr Patrycja Kozłowska-Kalisz ("Nielegalne przekroczenie granicy (art. 264 k.k.). Ochrona granicy - aspekty prawnokarne") i dr Aleksandra Nowosad ("Przestępstwo handlu ludźmi (art. 189 k.k.)").

 

 

W dniu 15 listopada 2021 r. dr Zuzanna Gądzik wygłosiła referat pt. Prawnokarna ochrona zwierząt domowych, podczas XXV Dni Edukacji Prawniczej (organizowanych przez Elsa Lublin).

 

 

W dniu 15 listopada 2021 r. odbyła się publiczna obrona doktorska Pani mgr Marzeny Marii Czochry na temat "Prawnokarna ochrona zdrowia dziecka poczętego w Polsce i Hiszpanii". Promotorem pracy był Pan prof. Krzysztof Wiak, natomiast recenzentami Pani prof. Alicja Grześkowiak (KPSW) oraz Pani prof. Maria Szczepaniec (UKSW). Serdecznie gratulujemy! 

 

Dr hab. Małgorzata Gałązka w dniu 8 listopada 2021 r. wygłosiła referat nt. Odpowiedzialność karna w badania klinicznych, w ramach Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego KNSP KUL.

 

Dnia 26 października 2021 r. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL wygłosił referat pt. "Kryminalizacja zjawiska terroryzmu", podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo a kryminalistyka", organizowanej w Piasecznie przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL oraz dr Małgorzata Kuć wzięli czynny udział w międzynarodwej konferencji naukowej "Uniwersytet i jego wartości we współczesnym świecie", zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy, w dniu 23 października 2021 r., w ramach Kongresu "Jeden świat - wiele kultur". Pan prof. Krzysztof Wiak wygłosił referat pt. "Kara dożywotniego pozbawienia wolności", natomiast Pani dr Małgorzata Kuć - "Czy można odrzucić prewencję generalną jako funkcję kary?".

 

 

Pani prof. Alicja Grześkowiak została odznaczona Medalem „Zło dobrem zwyciężaj” pamięci ks. Jerzego Popiełuszki (https://bydgoszcz.tvp.pl/56417548/odznaczenia-za-szerzenie-pamieci-o-ks-jerzym-popieluszce). Serdecznie gratulujemy!

 

 

W dniach 27-28 września 2021 r. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL wziął udział w corocznych obradach Papieskiej Akademii Życia oraz w konferencji Public Health in Global Perspective (https://www.academyforlife.va/content/pav/it/events/public-health-in-global-perspective.html).

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL wygłosił referat pt. "Obligation to adjust Polish criminal law to European Union's regulations", podczas międzynarodowej konferencji naukowej (Draft of the new Criminal code of Ukraine in the rule of law dimension), organizowanej w dniu 21 września 2021 r. w Kijowie. 

 

We wrześniu 2021 r. opublikowano zbiór kazusów - "Prawo karne. Kazusy materialno-procesowe", którego autorami są dr Zuzanna Gądzik oraz dr Adrian Zbiciak (z Katedry Postępowania Karnego KUL).

 

Prawo karne. Kazusy materialno-procesowe

 

link: https://www.ksiegarnia.beck.pl/20232-prawo-karne-kazusy-materialno-procesowe-zuzanna-gadzik 

 

 

W dniu 28 czerwca 2021 r. dr Małgorzata Gałązka uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy!!! 

 

W roku akademickim 2020/2021 dr Zuzanna Gądzik wygłosiła 7 prelekcji w ramach Koła Naukowego Studentów Prawa KUL (Czy superbohaterowie mogliby odpowiadać karnie?; Prawo karne na cmentarzu; Karnoprawne aspekty transplantacji; Za co odpowiadałby Joe? (analiza zachowania bohatera serialu „You”); Prawnokarna ocena urbexu; Prawnokarne aspekty medycyny estetycznej; Sekretne życie zwierząt doświadczalnych. Prawna ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych) oraz dla Gildii Akademickiej Piusa XI (Aspekty prawnokarne w mitach greckich i rzymskich) i Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA ([Nie]banalne wykroczenia).

 

W dniach od 10 do 14 maja 2021 r. pracownicy Katedry Prawa Karnego KUL: dr Małgorzata Gałązka i dr Zuzanna Gądzik, wzięły czynny udział w XXII LEXaliach i XXVII Tygodniu Prawników na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, podczas których wygłosiły referaty nt. „Status prawny embrionu in vitro w prawie polskim” (dr Małgorzata Gałązka) oraz „Zwierzęta do zadań specjalnych i ich ochrona” (dr Zuzanna Gądzik)

 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. dr Zuzanna Gądzik wygłosiła referat pt. „Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2”, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kryminologiczne ujęcie przestępczości w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID-19”, organizowanej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

W dniu 15 kwietnia 2021 r. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL wygłosił referat nt. „Odpowiedzialność karna za naruszenie reguł postępowania z odpadami” podczas ogólnopolskiej konferencji „Przestępczość środowiskowa w zakresie gospodarowania odpadami – współczesne wyzwanie dla organów ścigania oraz Inspekcji Ochrony Środowiska”, organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska”.

 

Dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL wygłosił referat pt. „Prawnokarna ochrona ludzkich zwłok, prochów, komórek, tkanek i narządów”, podczas seminarium naukowego „Medycyna sądowa a prawo”, zorganizowanego w dniu 14 kwietnia 2021 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Słupsk w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Dr Zuzanna Gądzik wygłosiła w dniu 19 marca 2021 r. referat pt. Odpowiedzialność karna za przeprowadzenie przez osoby nieuprawnione zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego: medycyna estetyczna” organizowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL w dniu 15 marca 2021 r. został powołany do Rady Naukowej Instytutu De Republica.

 

W okresie od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. dr Piotr Poniatowski i dr Krzysztof Wala, pracownicy Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMCS, odbyli staż naukowy w Katedrze Prawa Karnego KUL.

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL w dniu 19 lutego 2021 r. został powołany na członka Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II.

 

W styczniu 2021 r. pojawiło się 7 wydanie Komentarza do Kodeksu karnego, pod redakcją prof. Alicji Grześkowiak oraz prof. Krzysztofa Wiaka, którego współautorami są pracownicy Katedry Prawa Karnego KUL.

Kodeks karny. Komentarz link: https://www.ksiegarnia.beck.pl/18424-kodeks-karny-komentarz-alicja-grzeskowiak

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2024, godz. 22:05 - Zuzanna Gądzik